en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za rok 2004

 
Klientske prevody (počet)
 
MesiacŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
I 7 284 669  643  342 228  198  0,003 
II 7 247 040  473  345 596  43  255  0,003 
III 7 983 049  548  390 185  51  413  0,005 
IV 7 630 893  589  374 668  44  1 978  0,025 
V 8 173 043  515  377 978  55  2 040  0,024 
VI 8 556 400  330  354 585  82  2 259  0,025 
VII 7 861 888  737  385 796  97  2 227  0,027 
VIII 8 054 558  566  392 467  36  2 295  0,027 
IX 7 993 181  443  385 858  36  2 506  0,030 
X 8 288 050  372  405 236  59  3 509  0,040 
XI 8 463 042  386  392 741  52  4 400  0,050 
XII 9 923 697  870  415 465  78  5 004  0,048 
Priemer 8 121 626  539  380 234  54  2 257  0,026 
Spolu 97 459 510  6 472  4 562 803  642  27 084 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
MesiacŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
I 250 027,678  13,545  3 483,202  0,034  14 657,641  5,466 
II 219 087,578  43,611  2 079,614  0,263  13 124,856  5,601 
III 246 290,548  8,609  2 194,918  0,417  18 355,562  6,879 
IV 269 424,337  8,238  1 363,458  0,538  42 046,927  13,440 
V 255 291,392  16,836  1 272,384  0,329  96 741,800  27,381 
VI 275 317,780  7,119  1 393,193  0,727  234 885,455  45,912 
VII 268 087,633  33,721  1 452,195  1,075  220 128,296  44,951 
VIII 256 021,687  17,526  1 365,304  0,244  165 325,532  39,109 
IX 247 099,593  17,735  1 509,985  0,227  45 522,097  15,476 
X 263 165,586  7,719  1 492,887  0,671  59 706,228  18,407 
XI 264 906,311  9,996  1 451,747  0,769  46 838,993  14,955 
XII 383 583,375  22,129  1 706,085  0,412  83 195,599  17,758 
Priemer 266 525,292  17,232  1 730,414  0,476  86 710,749  21,278 
Spolu 3 198 303,498  206,784  20 764,972  5,706  1 040 528,986 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období