en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za rok 2006

 
Klientske prevody (počet)
 
MesiacŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
I 9 231 436  361  377 580  46  16 786  0,174 
II 9 051 733  349  381 845  59  3 522  0,037 
III 9 911 626  443  399 666  70  4 245  0,041 
IV 9 163 881  7 598  376 137  49  4 346  0,045 
V 10 233 029  353  394 555  55  5 433  0,051 
VI 10 044 419  487  388 783  83  5 693  0,055 
VII 9 901 397  342  393 612  65  64 532  0,623 
VIII 9 780 653  534  396 743  62  5 606  0,055 
IX 9 488 913  504  389 085  47  6 645  0,067 
X 10 319 815  532  409 726  63  6 474  0,060 
XI 10 130 295  374  393 733  23  7 204  0,068 
XII 11 099 008  493  376 915  59  8 412  0,073 
Priemer 9 918 118  1 037  392 043  57  11 639  0,113 
Spolu 118 356 205  12 370  4 678 380  681  138 898 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
MesiacŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
I 324 759,237  9,868  1 429,713  0,796  95 752,003  22,693 
II 286 354,379  33,871  1 342,259  0,724  41 564,954  12,622 
III 338 960,651  6,972  1 636,649  1,134  188 798,411  35,662 
IV 303 357,475  152,740  1 495,112  0,485  183 326,843  37,541 
V 346 673,346  24,998  1 656,821  0,472  269 799,796  43,646 
VI 357 194,788  37,979  1 656,645  0,709  208 357,971  36,731 
VII 345 723,083  10,944  1 606,401  0,275  526 694,114  60,260 
VIII 358 886,936  1 465,118  1 669,720  1,047  430 288,856  54,308 
IX 334 687,823  70,080  1 626,097  0,745  264 149,826  43,986 
X 384 013,208  40,917  1 999,066  0,866  298 033,233  43,567 
XI 378 959,244  13,009  2 077,594  0,281  223 884,392  37,010 
XII 495 324,913  64,675  2 076,232  0,790  193 625,700  28,017 
Priemer 356 555,454  161,830  1 698,797  0,698  245 051,070  38,216 
Spolu 4 254 895,083  1 931,171  20 272,309  8,324  2 924 276,099 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období