en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za rok 2008

 
Klientske prevody (počet)
 
MesiacŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
I 10 810 836  573  381 098  5 888  0,053 
II 10 827 433  488  388 996  5 884  0,052 
III 10 974 385  337  404 347  6 132  0,054 
IV 11 901 857  611  402 165  7 660  0,062 
V 11 479 319  325  408 576  6 057  0,051 
VI 11 547 891  360  413 753  18  6 101  0,051 
VII 12 349 619  378  435 915  17  6 428  0,050 
VIII 10 723 154  290  421 576  5 053  0,045 
IX 11 501 030  398  419 508  5 831  0,049 
X 12 288 228  344  457 204  6 697  0,053 
XI 11 314 441  374  427 352  5 169  0,044 
XII 14 181 990  1 069  481 687  10  7 750  0,053 
Priemer 11 658 349  462  420 181  6 221  0,051 
Spolu 139 900 183  5 547  5 042 177  72  74 650 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
MesiacŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
I 434 134,315  648,809  2 761,950  0,000  320 169,220  42,255 
II 395 643,247  122,544  2 756,065  0,000  208 309,236  34,327 
III 389 873,032  14,629  2 922,123  0,025  146 201,042  27,124 
IV 431 227,041  29,775  3 060,655  0,115  187 274,374  30,128 
V 413 045,821  34,549  3 106,020  0,002  161 078,592  27,904 
VI 417 782,673  29,461  3 081,036  0,416  145 329,489  25,666 
VII 453 401,852  22,216  3 330,437  0,176  173 741,039  27,556 
VIII 403 980,114  7,924  3 007,515  0,009  186 407,370  31,413 
IX 419 282,124  18,943  3 251,202  0,034  209 928,562  33,191 
X 484 639,668  17,490  4 410,573  0,056  295 537,414  37,667 
XI 415 446,837  35,008  3 993,833  0,000  257 260,984  38,015 
XII 567 387,425  580,007  4 617,002  0,205  300 368,170  34,408 
Priemer 435 487,012  130,113  3 358,201  0,087  215 967,124  32,471 
Spolu 5 225 844,149  1 561,355  40 298,411  1,038  2 591 605,492 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období