en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za január 2003

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.01 381  99  20,625 
03.01 292  49  14,370 
07.01 531  72  11,940 
08.01 506  108  17,590 
09.01 550  55  9,091 
10.01 587  56  8,709 
13.01 608  36  5,590 
14.01 635  45  6,618 
15.01 573  72  11,163 
16.01 562  41  6,799 
17.01 722  96  11,736 
20.01 349  20  5,420 
21.01 1 164  25  2,103 
22.01 714  78  9,848 
23.01 665  49  6,863 
24.01 813  46  5,355 
27.01 853  36  4,049 
28.01 690  42  5,738 
29.01 520  73  12,310 
30.01 667  57  7,873 
31.01 577  50  7,974 
Priemer 617  57  9,132 
Spolu 12 959  1 205 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.01 96 031,293  0,000  0,000  0,000  73 352,198  43,305 
03.01 41 905,432  0,000  0,000  0,000  29 981,991  41,707 
07.01 48 147,676  0,000  0,000  0,000  41 019,893  46,003 
08.01 90 310,841  0,000  0,000  0,000  88 727,210  49,558 
09.01 65 777,341  0,000  0,000  0,000  19 049,026  22,456 
10.01 63 569,770  0,000  0,000  0,000  12 900,731  16,870 
13.01 58 404,205  0,000  0,000  0,000  8 937,503  13,272 
14.01 55 014,288  0,000  0,000  0,000  10 471,712  15,991 
15.01 108 060,511  0,000  0,000  0,000  87 444,486  44,727 
16.01 59 199,100  0,000  0,000  0,000  13 303,320  18,349 
17.01 70 380,604  0,000  0,000  0,000  33 899,805  32,508 
20.01 28 896,173  0,000  0,000  0,000  10 806,862  27,219 
21.01 114 329,259  0,000  0,000  0,000  9 295,482  7,519 
22.01 99 609,314  0,000  0,000  0,000  79 571,465  44,408 
23.01 68 013,462  0,000  0,000  0,000  24 456,981  26,448 
24.01 71 948,721  0,000  0,000  0,000  34 474,287  32,394 
27.01 72 544,378  0,000  0,000  0,000  25 960,206  26,354 
28.01 58 068,650  0,000  0,000  0,000  21 554,517  27,071 
29.01 110 199,297  0,000  0,000  0,000  86 964,525  44,108 
30.01 67 442,823  0,000  0,000  0,000  18 868,722  21,861 
31.01 59 542,911  0,000  0,000  0,000  20 033,975  25,176 
Priemer 71 780,764  0,000  0,000  0,000  35 765,471  29,872 
Spolu 1 507 396,049  0,000  0,000  0,000  751 074,897 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období