en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za február 2003

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.02 466  54  10,385 
04.02 535  38  6,632 
05.02 617  81  11,605 
06.02 574  30  4,967 
07.02 576  32  5,263 
10.02 499  41  7,593 
11.02 530  30  5,357 
12.02 622  75  10,760 
13.02 573  40  6,525 
14.02 513  41  7,401 
17.02 314  46  12,778 
18.02 707  56  7,339 
19.02 464  78  14,391 
20.02 507  43  7,818 
21.02 569  42  6,874 
24.02 448  53  10,579 
25.02 498  44  8,118 
26.02 507  86  14,503 
27.02 528  36  6,383 
28.02 476  61  11,359 
Priemer 526  50  8,831 
Spolu 10 523  1 007 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.02 68 279,151  0,000  0,000  0,000  25 525,710  27,212 
04.02 49 155,108  0,000  0,000  0,000  24 335,078  33,113 
05.02 109 075,555  0,000  0,000  0,000  68 449,974  38,558 
06.02 56 319,972  0,000  0,000  0,000  7 042,742  11,115 
07.02 59 519,327  0,000  0,000  0,000  6 359,696  9,654 
10.02 51 130,104  0,000  0,000  0,000  8 222,063  13,853 
11.02 46 205,815  0,000  0,000  0,000  6 446,926  12,244 
12.02 107 704,985  0,000  0,000  0,000  101 191,956  48,441 
13.02 66 888,727  0,000  0,000  0,000  6 251,519  8,547 
14.02 62 652,871  0,000  0,000  0,000  11 313,708  15,296 
17.02 11 237,439  0,000  0,000  0,000  11 988,242  51,616 
18.02 68 627,916  0,000  0,000  0,000  19 376,125  22,017 
19.02 100 834,268  0,000  0,000  0,000  85 250,354  45,813 
20.02 43 931,610  0,000  0,000  0,000  14 968,813  25,414 
21.02 80 689,014  0,000  0,000  0,000  34 877,034  30,179 
24.02 55 439,201  0,000  0,000  0,000  23 813,759  30,048 
25.02 49 258,347  0,000  0,000  0,000  20 654,252  29,543 
26.02 124 191,476  0,000  0,000  0,000  85 968,069  40,906 
27.02 65 573,462  0,000  0,000  0,000  12 906,951  16,446 
28.02 65 416,806  0,000  0,000  0,000  18 340,965  21,898 
Priemer 67 106,558  0,000  0,000  0,000  29 664,197  26,596 
Spolu 1 342 131,154  0,000  0,000  0,000  593 283,936 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období