en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za marec 2003

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.03 482  43  8,190 
04.03 510  30  5,556 
05.03 504  61  10,796 
06.03 497  29  5,513 
07.03 417  43  9,348 
10.03 472  44  8,527 
11.03 378  44  10,427 
12.03 475  73  13,321 
13.03 477  62  11,503 
14.03 500  39  7,236 
17.03 451  48  9,619 
18.03 654  34  4,942 
19.03 520  75  12,605 
20.03 507  34  6,285 
21.03 516  38  6,859 
24.03 480  48  9,091 
25.03 339  47  12,176 
26.03 436  94  17,736 
27.03 429  38  8,137 
28.03 562  46  7,566 
31.03 533  77  12,623 
Priemer 483  50  9,431 
Spolu 10 139  1 047 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.03 60 321,734  0,000  0,000  0,000  11 844,187  16,412 
04.03 56 726,135  0,000  0,000  0,000  11 760,973  17,173 
05.03 117 711,928  0,000  0,000  0,000  72 745,353  38,195 
06.03 56 995,687  0,000  0,000  0,000  6 810,144  10,673 
07.03 51 780,908  0,000  0,000  0,000  9 310,102  15,240 
10.03 63 275,414  0,000  0,000  0,000  18 589,309  22,707 
11.03 41 659,727  0,000  0,000  0,000  14 520,089  25,846 
12.03 87 849,233  0,000  0,000  0,000  108 770,627  55,320 
13.03 40 777,337  0,000  0,000  0,000  10 068,604  19,802 
14.03 47 170,786  0,000  0,000  0,000  12 323,592  20,714 
17.03 58 987,659  0,000  0,000  0,000  13 280,222  18,376 
18.03 50 032,409  0,000  0,000  0,000  11 345,790  18,485 
19.03 112 394,433  0,000  0,000  0,000  72 736,782  39,289 
20.03 46 828,823  0,000  0,000  0,000  9 430,376  16,762 
21.03 58 417,471  0,000  0,000  0,000  35 049,356  37,499 
24.03 46 192,152  0,000  0,000  0,000  12 864,209  21,783 
25.03 35 785,628  0,000  0,000  0,000  15 794,120  30,621 
26.03 117 045,763  0,000  0,000  0,000  107 216,589  47,809 
27.03 55 092,848  0,000  0,000  0,000  11 447,078  17,203 
28.03 56 301,710  0,000  0,000  0,000  14 887,954  20,913 
31.03 61 619,487  0,000  0,000  0,000  25 533,471  29,297 
Priemer 62 998,442  0,000  0,000  0,000  28 872,806  25,720 
Spolu 1 322 967,272  0,000  0,000  0,000  606 328,927 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období