en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za apríl 2003

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.04 428  58  11,934 
02.04 512  109  17,552 
03.04 660  45  6,383 
04.04 574  42  6,807 
07.04 465  66  12,429 
08.04 483  35  6,757 
09.04 542  88  13,968 
10.04 643  48  6,946 
11.04 710  67  8,623 
14.04 915  40  4,188 
15.04 600  44  6,832 
16.04 500  84  14,384 
17.04 678  35  4,909 
22.04 852  52  5,752 
23.04 565  92  14,003 
24.04 515  33  6,022 
25.04 395  35  8,140 
28.04 482  26  5,118 
29.04 506  28  5,243 
30.04 651  85  11,549 
Priemer 584  56  8,877 
Spolu 11 676  1 112 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.04 54 253,188  0,000  0,000  0,000  18 370,230  25,295 
02.04 120 377,914  0,000  0,000  0,000  102 275,700  45,935 
03.04 96 230,813  0,000  0,000  0,000  13 759,146  12,509 
04.04 68 649,553  0,000  0,015  0,000  10 144,659  12,875 
07.04 55 748,071  0,000  0,000  0,000  9 847,165  15,012 
08.04 54 606,524  0,000  0,000  0,000  10 125,174  15,642 
09.04 105 030,186  0,000  0,000  0,000  100 294,042  48,847 
10.04 65 484,971  0,000  0,000  0,000  11 653,450  15,107 
11.04 75 651,024  0,000  0,000  0,000  32 481,680  30,039 
14.04 64 592,228  0,000  0,000  0,000  7 255,300  10,098 
15.04 55 075,472  0,000  0,000  0,000  8 577,410  13,475 
16.04 96 743,500  0,000  0,000  0,000  82 763,760  46,106 
17.04 62 984,134  0,000  0,000  0,000  8 625,336  12,045 
22.04 75 329,031  0,000  0,000  0,000  9 146,403  10,827 
23.04 100 889,217  0,000  0,000  0,000  95 595,626  48,653 
24.04 68 193,124  0,000  0,000  0,000  11 137,828  14,040 
25.04 54 631,511  0,000  0,000  0,000  6 728,413  10,965 
28.04 67 953,595  0,000  0,000  0,000  7 448,023  9,878 
29.04 59 186,651  0,000  0,000  0,000  7 852,353  11,713 
30.04 122 797,881  0,000  0,000  0,000  75 641,910  38,118 
Priemer 76 220,429  0,000  0,001  0,000  31 486,180  22,359 
Spolu 1 524 408,588  0,000  0,015  0,000  629 723,608 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období