en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za máj 2003

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.05 505  58  10,302 
05.05 552  36  6,122 
06.05 469  31  6,200 
07.05 532  273  33,913 
09.05 534  60  10,101 
12.05 592  54  8,359 
13.05 479  39  7,529 
14.05 568  76  11,801 
15.05 601  37  5,799 
16.05 612  63  9,333 
19.05 642  37  5,449 
20.05 533  31  5,496 
21.05 496  57  10,307 
22.05 540  32  5,594 
23.05 570  24  4,040 
26.05 283  18  5,980 
27.05 596  31  4,944 
28.05 480  105  17,949 
29.05 531  38  6,678 
30.05 644  44  6,395 
Priemer 538  57  9,115 
Spolu 10 759  1 144 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.05 71 492,552  0,000  0,000  0,000  10 970,243  13,303 
05.05 67 595,950  0,000  0,000  0,000  8 752,244  11,464 
06.05 58 334,967  0,000  0,000  0,000  7 510,632  11,406 
07.05 106 349,845  0,000  0,000  0,000  114 988,240  51,951 
09.05 64 072,040  0,000  0,000  0,000  41 136,990  39,100 
12.05 60 008,589  0,000  0,000  0,000  38 824,732  39,283 
13.05 41 179,553  0,000  0,000  0,000  29 434,068  41,683 
14.05 96 204,052  0,000  0,000  0,000  104 876,747  52,157 
15.05 65 954,697  0,000  0,000  0,000  28 245,172  29,984 
16.05 84 045,806  0,000  0,000  0,000  66 822,581  44,292 
19.05 75 826,354  0,000  0,000  0,000  25 923,629  25,478 
20.05 66 549,265  0,000  0,000  0,000  19 906,985  23,026 
21.05 100 316,260  0,000  0,000  0,000  81 771,125  44,908 
22.05 60 825,456  0,000  0,000  0,000  12 339,681  16,866 
23.05 58 988,236  0,000  0,000  0,000  9 847,581  14,306 
26.05 19 819,090  0,000  0,000  0,000  6 693,577  25,247 
27.05 52 921,821  0,000  0,000  0,000  7 577,181  12,524 
28.05 89 099,151  0,000  0,000  0,000  93 234,041  51,134 
29.05 58 923,312  0,000  0,000  0,000  14 888,794  20,171 
30.05 44 626,859  0,000  0,000  0,000  25 457,836  36,324 
Priemer 67 156,693  0,000  0,000  0,000  37 460,104  30,230 
Spolu 1 343 133,855  0,000  0,000  0,000  749 202,079 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období