en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za jún 2003

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.06 562  44  7,261 
03.06 446  36  7,469 
04.06 539  80  12,924 
05.06 608  43  6,605 
06.06 743  74  9,058 
09.06 756  45  5,618 
10.06 593  48  7,488 
11.06 487  86  15,009 
12.06 675  45  6,250 
13.06 553  30  5,146 
16.06 628  34  5,136 
17.06 512  33  6,055 
18.06 517  88  14,545 
19.06 653  57  8,028 
20.06 573  59  9,335 
23.06 651  53  7,528 
24.06 443  47  9,592 
25.06 659  104  13,630 
26.06 715  84  10,513 
27.06 584  51  8,031 
30.06 640  83  11,480 
Priemer 597  58  8,891 
Spolu 12 537  1 224 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.06 41 147,574  0,000  0,000  0,000  23 412,990  36,265 
03.06 30 412,614  0,000  0,000  0,000  18 710,344  38,089 
04.06 78 291,732  0,000  0,000  0,000  79 673,692  50,437 
05.06 64 572,678  0,000  0,000  0,000  5 690,505  8,099 
06.06 65 374,416  0,000  0,000  0,000  10 116,432  13,401 
09.06 69 660,136  0,000  0,000  0,000  7 625,292  9,866 
10.06 50 612,532  0,000  0,000  0,000  10 326,637  16,946 
11.06 81 950,213  0,000  0,000  0,000  84 068,246  50,638 
12.06 63 965,675  0,000  0,000  0,000  9 229,720  12,610 
13.06 75 914,717  0,000  0,000  0,000  45 731,141  37,594 
16.06 86 468,279  0,000  0,000  0,000  23 860,424  21,627 
17.06 73 760,750  0,000  0,000  0,000  17 151,652  18,866 
18.06 98 881,523  0,000  0,000  0,000  81 275,413  45,114 
19.06 61 917,198  0,000  0,000  0,000  13 772,869  18,196 
20.06 59 263,182  0,000  0,000  0,000  18 392,842  23,685 
23.06 64 799,418  0,000  0,000  0,000  18 208,982  21,936 
24.06 39 721,475  0,000  0,000  0,000  25 166,185  38,784 
25.06 93 755,497  0,000  0,000  0,000  96 788,756  50,796 
26.06 68 357,544  0,000  0,000  0,000  31 310,830  31,415 
27.06 63 683,884  0,000  0,000  0,000  27 889,928  30,456 
30.06 69 309,519  0,000  0,000  0,000  31 567,192  31,293 
Priemer 66 753,360  0,000  0,000  0,000  32 379,527  28,863 
Spolu 1 401 820,556  0,000  0,000  0,000  679 970,072 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období