en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za júl 2003

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.07. 462  72  13,483 
02.07. 543  79  12,701 
03.07. 540  36  6,250 
04.07. 416  41  8,972 
07.07. 713  45  5,937 
08.07. 459  38  7,646 
09.07. 517  74  12,521 
10.07. 659  37  5,316 
11.07. 682  44  6,052 
14.07. 521  70  11,844 
15.07. 513  44  7,899 
16.07. 488  77  13,628 
17.07. 537  32  5,624 
18.07. 558  39  6,533 
21.07. 588  39  6,220 
22.07. 643  45  6,541 
23.07. 646  78  10,773 
24.07. 577  36  5,873 
25.07. 546  48  8,081 
28.07. 520  105  16,800 
29.07. 523  34  6,104 
30.07. 440  123  21,847 
31.07. 667  42  5,924 
Priemer 555  56  9,242 
Spolu 12 758  1 278 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.07. 42 315,039  0,000  0,000  0,000  35 373,069  45,532 
02.07. 96 105,833  0,000  0,000  0,000  74 966,753  43,822 
03.07. 60 115,926  0,000  0,000  0,000  8 782,419  12,747 
04.07. 26 086,381  0,000  0,000  0,000  30 060,196  53,539 
07.07. 79 574,018  0,000  0,000  0,000  13 876,317  14,849 
08.07. 57 164,273  0,000  0,000  0,000  15 487,259  21,317 
09.07. 101 483,514  0,000  0,000  0,000  81 794,538  44,629 
10.07. 65 582,111  0,000  0,000  0,000  17 657,689  21,213 
11.07. 75 824,265  0,000  0,015  0,000  17 070,756  18,376 
14.07. 53 005,031  0,000  0,000  0,000  16 331,295  23,554 
15.07. 55 946,240  0,000  0,000  0,000  16 547,660  22,826 
16.07. 99 894,518  0,000  0,000  0,000  83 111,599  45,415 
17.07. 60 986,341  0,000  0,000  0,000  12 100,447  16,556 
18.07. 55 162,486  0,000  0,000  0,000  9 859,224  15,163 
21.07. 59 693,598  0,000  0,000  0,000  9 809,164  14,113 
22.07. 62 407,047  0,000  0,000  0,000  10 393,565  14,277 
23.07. 109 313,784  0,000  0,000  0,000  93 942,693  46,219 
24.07. 68 058,997  0,000  0,000  0,000  16 934,769  19,925 
25.07. 84 351,379  0,000  0,000  0,000  20 897,836  19,856 
28.07. 76 710,983  0,000  0,000  0,000  16 956,252  18,103 
29.07. 61 151,303  0,000  0,000  0,000  9 155,509  13,022 
30.07. 89 094,024  0,000  0,000  0,000  89 914,705  50,229 
31.07. 86 237,305  0,000  0,000  0,000  11 652,457  11,904 
Priemer 70 707,148  0,000  0,001  0,000  30 985,920  26,399 
Spolu 1 626 264,396  0,000  0,015  0,000  712 676,171 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období