en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za august 2003

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.08. 609  53  8,006 
04.08. 550  40  6,780 
05.08. 546  31  5,373 
06.08. 541  108  16,641 
07.08. 633  39  5,804 
08.08. 522  56  9,689 
11.08. 573  43  6,981 
12.08. 460  35  7,071 
13.08. 576  94  14,030 
14.08. 550  21  3,678 
15.08. 540  40  6,897 
18.08. 598  77  11,407 
19.08. 589  41  6,508 
20.08. 549  122  18,182 
21.08. 533  41  7,143 
22.08. 575  53  8,439 
25.08. 360  39  9,774 
26.08. 399  46  10,337 
27.08. 500  88  14,966 
28.08. 736  44  5,641 
Priemer 547  56  9,167 
Spolu 10 939  1 111 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.08. 90 538,828  0,000  0,000  0,000  21 198,732  18,972 
04.08. 65 091,708  0,000  0,000  0,000  14 784,867  18,510 
05.08. 61 197,562  0,000  0,000  0,000  7 494,582  10,910 
06.08. 101 151,157  0,000  0,000  0,000  90 513,755  47,225 
07.08. 72 158,589  0,000  0,000  0,000  8 786,564  10,855 
08.08. 73 813,338  0,000  0,000  0,000  44 313,067  37,513 
11.08. 67 488,285  0,000  0,000  0,000  7 936,136  10,522 
12.08. 56 570,632  0,000  0,000  0,000  9 359,148  14,196 
13.08. 107 014,608  0,000  0,000  0,000  92 427,169  46,343 
14.08. 61 884,347  0,000  0,000  0,000  7 186,478  10,405 
15.08. 68 744,843  0,000  0,000  0,000  6 906,100  9,129 
18.08. 70 723,886  0,000  0,000  0,000  9 276,154  11,595 
19.08. 66 345,506  0,000  0,000  0,000  9 293,356  12,286 
20.08. 113 317,119  0,000  0,000  0,000  96 652,187  46,032 
21.08. 60 811,786  0,000  0,000  0,000  9 992,706  14,113 
22.08. 60 140,811  0,000  0,000  0,000  13 786,191  18,648 
25.08. 52 187,203  0,000  0,000  0,000  9 967,008  16,036 
26.08. 28 654,098  0,000  0,000  0,000  12 810,656  30,895 
27.08. 97 807,594  0,000  0,000  0,000  91 794,479  48,414 
28.08. 76 962,051  0,000  0,000  0,000  7 641,961  9,033 
Priemer 72 630,198  0,000  0,000  0,000  28 606,065  22,082 
Spolu 1 452 603,951  0,000  0,000  0,000  572 121,296 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období