en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za september 2003

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.09. 638  47  6,861 
03.09. 721  63  8,036 
04.09. 487  36  6,883 
05.09. 544  41  7,009 
08.09. 543  51  8,586 
09.09. 547  41  6,973 
10.09. 584  91  13,481 
11.09. 585  46  7,290 
12.09. 564  45  7,389 
16.09. 784  53  6,332 
17.09. 573  76  11,710 
18.09. 616  46  6,949 
19.09. 528  64  10,811 
22.09. 519  42  7,487 
23.09. 509  62  10,858 
24.09. 501  119  19,194 
25.09. 517  58  10,087 
26.09. 496  62  11,111 
29.09. 563  62  9,920 
30.09. 714  66  8,462 
Priemer 577  59  9,271 
Spolu 11 533  1 171 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.09. 77 891,838  0,000  0,000  0,000  8 521,882  9,862 
03.09. 120 040,266  0,000  0,000  0,000  94 877,555  44,146 
04.09. 75 868,207  0,000  0,000  0,000  7 665,049  9,176 
05.09. 72 181,400  0,000  0,000  0,000  55 375,560  43,412 
08.09. 64 154,043  0,000  0,000  0,000  28 944,553  31,090 
09.09. 60 475,852  0,000  0,000  0,000  18 970,714  23,879 
10.09. 118 251,802  0,000  0,000  0,000  103 901,064  46,770 
11.09. 68 999,840  0,000  0,000  0,000  9 871,874  12,516 
12.09. 66 650,745  0,000  0,000  0,000  7 862,171  10,551 
16.09. 64 382,212  0,000  0,000  0,000  11 436,144  15,084 
17.09. 85 687,245  0,000  0,000  0,000  110 977,218  56,430 
18.09. 58 079,031  0,000  0,000  0,000  19 433,128  25,071 
19.09. 44 261,493  0,000  0,000  0,000  14 646,111  24,863 
22.09. 58 327,309  0,000  0,000  0,000  12 817,760  18,016 
23.09. 62 102,255  0,000  0,000  0,000  20 018,719  24,377 
24.09. 108 918,065  0,000  0,000  0,000  124 957,418  53,429 
25.09. 65 960,116  0,000  0,000  0,000  24 858,287  27,371 
26.09. 72 351,850  0,000  0,000  0,000  35 434,800  32,875 
29.09. 60 980,124  0,000  0,000  0,000  13 395,487  18,011 
30.09. 71 074,214  0,000  0,000  0,000  15 890,599  18,272 
Priemer 73 831,895  0,000  0,000  0,000  36 992,805  27,260 
Spolu 1 476 637,907  0,000  0,000  0,000  739 856,093 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období