en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za október 2003

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.10. 575  122  17,504 
02.10. 626  49  7,259 
03.10. 519  50  8,787 
06.10. 512  46  8,244 
07.10. 465  48  9,357 
08.10. 502  99  16,473 
09.10. 552  47  7,846 
10.10. 599  35  5,521 
13.10. 338  33  8,895 
14.10. 754  52  6,452 
15.10. 564  99  14,932 
16.10. 553  37  6,271 
17.10. 494  61  10,952 
20.10. 532  38  6,667 
21.10. 543  41  7,021 
22.10. 611  84  12,086 
23.10. 496  32  6,061 
24.10. 475  37  7,227 
27.10. 500  40  7,407 
28.10. 412  42  9,251 
29.10. 551  84  13,228 
30.10. 598  41  6,416 
31.10. 771  52  6,318 
Priemer 545  55  9,138 
Spolu 12 542  1 269 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.10. 107 984,375  0,000  0,000  0,000  94 156,923  46,580 
02.10. 71 160,652  0,000  0,000  0,000  10 044,592  12,369 
03.10. 70 450,846  0,000  0,000  0,000  11 777,419  14,323 
06.10. 60 318,213  0,000  0,000  0,000  8 405,312  12,231 
07.10. 57 086,203  0,000  0,000  0,000  11 886,092  17,233 
08.10. 135 791,096  0,000  0,000  0,000  101 004,002  42,655 
09.10. 81 707,186  0,000  0,000  0,000  13 422,286  14,109 
10.10. 79 330,600  0,000  0,000  0,000  9 832,025  11,027 
13.10. 14 447,973  0,000  0,000  0,000  8 047,498  35,774 
14.10. 80 277,265  0,000  0,000  0,000  13 046,078  13,979 
15.10. 120 741,075  0,000  0,000  0,000  96 085,831  44,315 
16.10. 83 659,644  0,000  0,000  0,000  19 683,694  19,047 
17.10. 68 021,522  0,012  0,015  0,000  17 375,463  20,347 
20.10. 58 587,769  0,000  0,000  0,000  15 113,959  20,507 
21.10. 58 966,183  0,000  0,000  0,000  18 141,219  23,527 
22.10. 145 071,656  0,000  0,000  0,000  105 560,514  42,118 
23.10. 62 821,817  0,000  0,000  0,000  11 381,629  15,338 
24.10. 59 957,998  0,000  0,000  0,000  9 655,783  13,871 
27.10. 56 087,418  0,000  0,000  0,000  9 365,217  14,308 
28.10. 65 624,200  0,000  0,000  0,000  9 587,947  12,748 
29.10. 115 461,880  0,000  0,000  0,000  98 686,261  46,083 
30.10. 82 660,214  0,000  0,000  0,000  5 803,893  6,561 
31.10. 101 852,761  0,000  0,000  0,000  42 862,769  29,619 
Priemer 79 916,024  0,001  0,001  0,000  32 214,192  22,986 
Spolu 1 838 068,546  0,012  0,015  0,000  740 926,406 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období