en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za november 2003

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.11. 537  48  8,205 
04.11. 529  34  6,039 
05.11. 492  89  15,318 
06.11. 629  26  3,969 
07.11. 652  33  4,818 
10.11. 488  30  5,792 
11.11. 303  27  8,182 
12.11. 836  94  10,108 
13.11. 690  34  4,696 
14.11. 705  125  15,060 
18.11. 643  173  21,201 
19.11. 645  205  24,118 
20.11. 599  121  16,806 
21.11. 676  157  18,848 
24.11. 586  80  12,012 
25.11. 512  169  24,816 
26.11. 514  181  26,043 
27.11. 424  136  24,286 
28.11. 944  155  14,104 
Priemer 600  101  13,917 
Spolu 11 404  1 917 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.11. 72 834,198  0,000  0,000  0,000  13 863,430  15,991 
04.11. 55 414,047  0,000  0,000  0,000  10 488,750  15,915 
05.11. 124 316,685  0,000  0,000  0,000  108 598,517  46,626 
06.11. 67 512,512  0,000  0,000  0,000  8 464,372  11,141 
07.11. 62 298,131  0,000  0,000  0,000  4 335,180  6,506 
10.11. 56 267,851  0,000  0,000  0,000  6 024,282  9,671 
11.11. 15 210,964  0,000  0,000  0,000  4 445,364  22,615 
12.11. 128 484,099  0,000  0,000  0,000  90 436,592  41,310 
13.11. 82 438,967  0,000  0,000  0,000  7 192,120  8,024 
14.11. 87 271,132  0,000  0,000  0,000  13 125,869  13,074 
18.11. 85 580,914  0,000  0,000  0,000  28 590,612  25,042 
19.11. 113 454,147  0,000  0,000  0,000  149 023,575  56,776 
20.11. 91 632,635  0,000  0,000  0,000  14 235,519  13,446 
21.11. 81 467,951  0,000  0,000  0,000  23 116,309  22,103 
24.11. 62 314,477  0,000  0,000  0,000  22 377,172  26,422 
25.11. 56 217,834  0,000  0,000  0,000  26 005,068  31,628 
26.11. 107 427,309  0,000  0,000  0,000  95 507,022  47,063 
27.11. 21 566,155  0,000  0,000  0,000  13 675,283  38,805 
28.11. 99 656,480  0,000  0,000  0,000  34 278,132  25,593 
Priemer 77 440,341  0,000  0,000  0,000  35 462,272  25,145 
Spolu 1 471 366,488  0,000  0,000  0,000  673 783,168 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období