en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za december 2003

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.12. 511  133  20,652 
02.12. 616  128  17,204 
03.12. 585  187  24,223 
04.12. 620  138  18,206 
05.12. 567  179  23,995 
08.12. 590  118  16,667 
09.12. 570  132  18,803 
10.12. 675  208  23,556 
11.12. 617  161  20,694 
12.12. 792  158  16,632 
15.12. 580  162  21,833 
16.12. 575  172  23,025 
17.12. 668  190  22,145 
18.12. 718  197  21,530 
19.12. 844  206  19,619 
22.12. 795  191  19,371 
23.12. 837  248  22,857 
29.12. 716  192  21,145 
30.12. 676  183  21,304 
31.12. 679  145  17,597 
Priemer 662  171  20,553 
Spolu 13 231  3 428 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.12. 49 394,572  0,000  0,000  0,000  12 010,435  19,559 
02.12. 50 047,115  0,000  0,000  0,000  6 702,230  11,810 
03.12. 90 028,733  0,000  0,000  0,000  112 717,453  55,595 
04.12. 57 084,906  0,000  0,000  0,000  19 349,204  25,315 
05.12. 56 997,271  0,000  0,000  0,000  19 121,232  25,120 
08.12. 56 463,220  0,000  0,000  0,000  19 739,707  25,904 
09.12. 84 616,608  0,000  0,000  0,000  22 141,732  20,740 
10.12. 94 265,337  0,000  0,000  0,000  119 902,868  55,985 
11.12. 54 300,907  0,000  0,000  0,000  20 001,444  26,919 
12.12. 58 021,509  0,000  0,000  0,000  18 704,086  24,378 
15.12. 55 914,854  0,000  0,000  0,000  21 469,254  27,744 
16.12. 53 188,850  0,000  0,000  0,000  19 217,780  26,541 
17.12. 87 172,491  0,000  0,000  0,000  117 886,437  57,489 
18.12. 75 475,100  0,000  0,000  0,000  23 562,875  23,792 
19.12. 109 711,389  0,000  0,000  0,000  47 110,655  30,041 
22.12. 84 648,254  0,000  0,000  0,000  22 869,533  21,270 
23.12. 83 428,764  0,000  0,000  0,000  109 272,774  56,706 
29.12. 41 153,353  0,000  0,000  0,000  49 989,752  54,848 
30.12. 47 907,141  0,000  0,000  0,000  61 842,503  56,349 
31.12. 88 632,751  0,000  0,000  0,000  129 545,586  59,376 
Priemer 68 922,656  0,000  0,000  0,000  48 657,877  35,274 
Spolu 1 378 453,125  0,000  0,000  0,000  973 157,540 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období