en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za január 2004

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.01. 459  237  34,052 
05.01. 334  66  16,500 
07.01. 520  193  27,069 
08.01. 645  140  17,834 
09.01. 682  117  14,643 
12.01. 744  146  16,404 
13.01. 704  116  14,129 
14.01. 741  169  18,571 
15.01. 739  115  13,466 
16.01. 759  204  21,184 
19.01. 487  140  22,329 
20.01. 686  123  15,204 
21.01. 624  169  21,311 
22.01. 941  188  16,652 
23.01. 679  142  17,296 
26.01. 618  138  18,254 
27.01. 612  111  15,353 
28.01. 609  158  20,600 
29.01. 610  124  16,894 
30.01. 800  174  17,864 
Priemer 650  149  18,780 
Spolu 12 993  2 970 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.01. 66 296,335  0,000  0,000  0,000  31 247,586  32,034 
05.01. 54 244,462  0,000  0,000  0,000  17 165,149  24,038 
07.01. 96 444,922  0,000  0,000  0,000  74 853,817  43,698 
08.01. 61 635,215  0,000  0,000  0,000  12 876,209  17,281 
09.01. 68 708,923  0,000  0,000  0,000  14 579,905  17,505 
12.01. 60 247,312  0,000  0,000  0,000  22 921,576  27,560 
13.01. 76 223,312  0,000  0,015  0,000  17 048,442  18,278 
14.01. 125 312,235  0,000  0,000  0,000  122 256,765  49,383 
15.01. 93 398,168  0,000  0,000  0,000  12 621,243  11,905 
16.01. 111 245,899  0,000  0,000  0,000  30 591,441  21,568 
19.01. 31 136,508  0,000  0,000  0,000  11 042,031  26,179 
20.01. 87 340,452  0,000  0,000  0,000  18 883,875  17,777 
21.01. 111 162,850  0,000  0,000  0,000  105 385,499  48,666 
22.01. 99 713,166  0,000  0,000  0,000  32 947,054  24,836 
23.01. 98 344,761  0,000  0,000  0,000  26 118,457  20,985 
26.01. 71 512,153  0,000  0,000  0,000  26 326,105  26,908 
27.01. 72 307,452  0,000  0,000  0,000  24 019,022  24,935 
28.01. 133 769,279  0,000  0,000  0,000  110 992,310  45,347 
29.01. 90 656,658  0,000  0,000  0,000  18 410,314  16,880 
30.01. 106 654,438  0,000  0,000  0,000  30 791,395  22,403 
Priemer 85 817,725  0,000  0,001  0,000  38 053,910  26,908 
Spolu 1 716 354,500  0,000  0,015  0,000  761 078,195 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období