en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za február 2004

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.02. 740  135  15,429 
03.02. 735  118  13,834 
04.02. 595  160  21,192 
05.02. 678  151  18,215 
06.02. 651  102  13,546 
09.02. 574  120  17,291 
10.02. 556  104  15,758 
11.02. 743  192  20,535 
12.02. 742  154  17,188 
13.02. 743  139  15,760 
16.02. 405  124  23,440 
17.02. 714  148  17,169 
18.02. 638  164  20,449 
19.02. 641  126  16,428 
20.02. 629  153  19,565 
23.02. 663  144  17,844 
24.02. 603  128  17,510 
25.02. 632  202  24,221 
26.02. 564  138  19,658 
27.02. 807  161  16,632 
Priemer 653  143  18,083 
Spolu 13 053  2 863 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.02. 100 562,836  0,000  0,000  0,000  15 853,905  13,618 
03.02. 82 329,836  0,000  0,000  0,000  16 615,999  16,793 
04.02. 123 551,936  0,000  0,000  0,000  95 998,892  43,725 
05.02. 79 336,937  0,000  0,000  0,000  17 585,350  18,144 
06.02. 79 795,123  0,000  0,000  0,000  10 462,789  11,592 
09.02. 80 919,041  0,000  0,000  0,000  16 094,959  16,590 
10.02. 62 849,341  0,000  0,000  0,000  16 197,060  20,491 
11.02. 124 043,122  0,000  0,000  0,000  103 350,667  45,450 
12.02. 74 211,859  0,000  0,000  0,000  10 423,253  12,316 
13.02. 111 892,352  0,000  0,000  0,000  10 159,235  8,324 
16.02. 22 866,238  0,000  0,000  0,000  18 052,999  44,119 
17.02. 82 169,587  0,000  0,000  0,000  16 577,753  16,788 
18.02. 92 132,915  0,000  0,000  0,000  86 597,947  48,452 
19.02. 59 649,239  0,000  0,000  0,000  14 601,913  19,666 
20.02. 66 035,661  0,000  0,000  0,000  47 408,493  41,790 
23.02. 58 403,833  0,000  0,000  0,000  29 955,971  33,902 
24.02. 66 983,394  0,000  0,000  0,000  30 347,004  31,179 
25.02. 100 530,585  0,000  0,000  0,000  117 537,615  53,899 
26.02. 62 623,068  0,000  0,000  0,000  21 516,536  25,572 
27.02. 115 129,601  0,000  0,000  0,000  23 734,478  17,092 
Priemer 82 300,825  0,000  0,000  0,000  35 953,641  26,975 
Spolu 1 646 016,504  0,000  0,000  0,000  719 072,818 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období