en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za marec 2004

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.03. 573  162  22,041 
02.03. 589  124  17,391 
03.03. 659  152  18,742 
04.03. 737  110  12,987 
05.03. 623  156  20,026 
08.03. 641  112  14,874 
09.03. 637  109  14,611 
10.03. 668  188  21,963 
11.03. 621  144  18,824 
12.03. 743  168  18,441 
15.03. 569  169  22,900 
16.03. 611  144  19,073 
17.03. 683  190  21,764 
18.03. 567  113  16,618 
19.03. 585  138  19,087 
22.03. 553  109  16,465 
23.03. 693  63  8,333 
24.03. 615  251  28,984 
25.03. 640  158  19,799 
26.03. 671  157  18,961 
29.03. 615  133  17,781 
30.03. 583  51  8,044 
31.03. 666  129  16,226 
Priemer 632  140  17,997 
Spolu 14 542  3 230 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.03. 68 694,115  0,000  0,000  0,000  17 431,758  20,240 
02.03. 74 225,800  0,000  0,000  0,000  11 892,382  13,809 
03.03. 113 001,943  0,000  0,000  0,000  71 446,282  38,735 
04.03. 70 097,105  0,000  0,000  0,000  9 943,265  12,423 
05.03. 68 367,247  0,000  0,000  0,000  12 040,437  14,974 
08.03. 65 984,081  0,000  0,000  0,000  13 224,185  16,695 
09.03. 62 629,416  0,000  0,000  0,000  9 213,299  12,824 
10.03. 118 221,293  0,000  0,000  0,000  126 882,691  51,767 
11.03. 85 609,682  0,000  0,000  0,000  17 723,837  17,152 
12.03. 105 906,995  0,000  0,000  0,000  90 741,228  46,144 
15.03. 86 493,138  0,000  0,000  0,000  13 611,615  13,597 
16.03. 64 924,396  0,000  0,000  0,000  30 708,260  32,111 
17.03. 109 990,738  0,000  0,000  0,000  79 238,646  41,874 
18.03. 71 284,676  0,000  0,000  0,000  10 910,093  13,273 
19.03. 64 728,019  0,000  0,000  0,000  14 500,714  18,302 
22.03. 58 083,276  0,000  0,000  0,000  22 910,549  28,287 
23.03. 77 744,876  0,000  0,000  0,000  25 131,952  24,429 
24.03. 118 183,620  0,000  0,000  0,000  146 953,921  55,426 
25.03. 70 996,126  0,000  0,000  0,000  44 743,752  38,659 
26.03. 51 437,517  0,000  0,000  0,000  42 021,992  44,963 
29.03. 53 733,557  0,000  0,000  0,000  34 532,327  39,123 
30.03. 50 956,250  0,000  0,000  0,000  19 517,782  27,695 
31.03. 95 886,786  0,000  0,000  0,000  103 643,441  51,944 
Priemer 78 573,072  0,000  0,000  0,000  42 128,887  29,324 
Spolu 1 807 180,652  0,000  0,000  0,000  968 964,408 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období