en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za apríl 2004

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.04. 596  76  11,310 
02.04. 652  63  8,811 
05.04. 559  50  8,210 
06.04. 665  77  10,377 
07.04. 645  105  14,000 
08.04. 792  80  9,174 
13.04. 791  70  8,130 
14.04. 795  105  11,667 
15.04. 657  30  4,367 
16.04. 652  62  8,683 
19.04. 688  66  8,753 
20.04. 684  41  5,655 
21.04. 675  108  13,776 
22.04. 695  54  7,210 
23.04. 632  62  8,934 
26.04. 640  55  7,914 
27.04. 557  48  7,934 
28.04. 767  110  12,543 
29.04. 663  87  11,600 
30.04. 1 035  138  11,765 
Priemer 692  74  9,541 
Spolu 13 840  1 487 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.04. 65 134,070  0,000  0,000  0,000  20 536,858  23,972 
02.04. 66 953,102  0,000  0,000  0,000  17 867,407  21,065 
05.04. 63 566,427  0,000  0,000  0,000  13 563,520  17,585 
06.04. 68 792,089  0,000  0,000  0,000  18 442,747  21,141 
07.04. 134 505,706  0,000  0,000  0,000  123 864,720  47,941 
08.04. 76 276,692  0,000  0,000  0,000  46 165,056  37,704 
13.04. 62 973,554  0,000  0,000  0,000  19 733,116  23,859 
14.04. 95 476,449  0,000  0,000  0,000  98 368,819  50,746 
15.04. 65 949,463  0,000  0,000  0,000  19 128,027  22,483 
16.04. 70 141,405  0,000  0,000  0,000  31 462,676  30,966 
19.04. 74 917,805  0,000  0,000  0,000  27 514,963  26,861 
20.04. 70 633,572  0,000  0,000  0,000  22 248,665  23,954 
21.04. 111 919,293  0,000  0,014  0,000  147 741,162  56,898 
22.04. 75 033,725  0,000  0,000  0,000  31 279,391  29,422 
23.04. 56 107,721  0,000  0,000  0,000  31 744,830  36,134 
26.04. 63 052,949  0,000  0,000  0,000  23 998,077  27,568 
27.04. 56 533,840  0,000  0,000  0,000  33 332,012  37,091 
28.04. 134 192,610  0,000  0,000  0,000  97 533,490  42,090 
29.04. 89 863,110  0,000  0,000  0,000  35 344,912  28,229 
30.04. 126 034,206  0,000  0,000  0,000  52 371,694  29,355 
Priemer 81 402,889  0,000  0,001  0,000  45 612,107  31,753 
Spolu 1 628 057,788  0,000  0,014  0,000  912 242,142 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období