en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za máj 2004

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.05. 913  95  9,425 
04.05. 741  76  9,302 
05.05. 637  123  16,184 
06.05. 675  70  9,396 
07.05. 564  90  13,761 
10.05. 596  92  13,372 
11.05. 619  71  10,290 
12.05. 792  158  16,632 
13.05. 704  108  13,300 
14.05. 730  107  12,784 
17.05. 625  121  16,220 
18.05. 717  98  12,025 
19.05. 695  159  18,618 
20.05. 635  95  13,014 
21.05. 622  90  12,640 
24.05. 577  88  13,233 
25.05. 523  68  11,506 
26.05. 590  147  19,946 
27.05. 643  77  10,694 
28.05. 756  112  12,903 
31.05. 512  101  16,476 
Priemer 660  102  13,415 
Spolu 13 866  2 146 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.05. 113 561,830  0,000  0,000  0,000  40 731,505  26,399 
04.05. 94 800,030  0,000  0,000  0,000  34 479,533  26,671 
05.05. 123 884,151  0,000  0,000  0,000  160 975,967  56,511 
06.05. 71 387,303  0,000  0,000  0,000  32 640,297  31,377 
07.05. 67 447,561  0,000  0,000  0,000  31 562,554  31,878 
10.05. 64 538,617  0,000  0,000  0,000  34 425,350  34,786 
11.05. 59 637,037  0,000  0,000  0,000  32 473,619  35,255 
12.05. 123 127,477  0,000  0,000  0,000  102 800,368  45,501 
13.05. 75 790,901  0,000  0,000  0,000  47 820,164  38,686 
14.05. 111 374,264  0,000  0,000  0,000  59 991,328  35,008 
17.05. 86 610,556  0,000  0,000  0,000  50 103,291  36,648 
18.05. 95 538,505  0,000  0,000  0,000  40 899,651  29,977 
19.05. 147 800,937  0,000  0,000  0,000  143 871,453  49,326 
20.05. 71 976,376  0,000  0,000  0,000  32 787,520  31,297 
21.05. 67 403,613  0,000  0,000  0,000  25 756,436  27,648 
24.05. 55 627,444  0,000  0,000  0,000  24 984,850  30,994 
25.05. 48 444,214  0,000  0,000  0,000  19 538,312  28,740 
26.05. 107 483,591  0,000  0,000  0,000  110 633,646  50,722 
27.05. 62 641,596  0,000  0,000  0,000  29 510,666  32,024 
28.05. 94 423,904  0,000  0,000  0,000  43 433,783  31,506 
31.05. 22 045,172  0,000  0,000  0,000  48 117,626  68,580 
Priemer 84 073,575  0,000  0,000  0,000  54 644,663  37,121 
Spolu 1 765 545,079  0,000  0,000  0,000  1 147 537,919 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období