en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za jún 2004

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.06. 602  115  16,039 
02.06. 575  128  18,208 
03.06. 592  83  12,296 
04.06. 650  82  11,202 
07.06. 586  117  16,643 
08.06. 537  86  13,804 
09.06. 693  175  20,161 
10.06. 675  120  15,094 
11.06. 584  152  20,652 
14.06. 650  156  19,355 
15.06. 532  138  20,597 
16.06. 738  272  26,931 
17.06. 634  194  23,430 
18.06. 567  156  21,577 
21.06. 558  162  22,500 
22.06. 548  124  18,452 
23.06. 649  275  29,762 
24.06. 606  168  21,705 
25.06. 527  213  28,784 
28.06. 540  193  26,330 
29.06. 534  173  24,470 
30.06. 701  369  34,486 
Priemer 604  166  21,022 
Spolu 13 278  3 651 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.06. 76 285,429  0,000  0,000  0,000  56 416,661  42,514 
02.06. 111 491,572  0,000  0,000  0,000  161 878,899  59,216 
03.06. 58 299,378  0,000  0,000  0,000  33 777,394  36,684 
04.06. 63 219,353  0,000  0,000  0,000  70 510,788  52,726 
07.06. 60 269,509  0,000  0,000  0,000  57 741,877  48,929 
08.06. 46 529,010  0,000  0,000  0,000  50 004,239  51,800 
09.06. 124 810,645  0,000  0,000  0,000  153 081,927  55,087 
10.06. 49 489,114  0,000  0,000  0,000  46 514,857  48,451 
11.06. 40 741,347  0,000  0,000  0,000  47 832,873  54,003 
14.06. 52 890,079  0,000  0,000  0,000  49 326,894  48,257 
15.06. 51 528,899  0,000  0,000  0,000  38 811,629  42,961 
16.06. 123 481,768  0,000  0,000  0,000  195 519,836  61,291 
17.06. 65 988,769  0,000  0,000  0,000  75 783,099  53,454 
18.06. 52 875,676  0,000  0,000  0,000  67 844,917  56,200 
21.06. 38 662,461  0,000  0,000  0,000  58 533,573  60,222 
22.06. 37 395,424  0,000  0,000  0,000  47 867,933  56,141 
23.06. 95 830,119  0,000  0,000  0,000  202 828,892  67,913 
24.06. 43 865,653  0,000  0,000  0,000  97 139,262  68,891 
25.06. 25 934,628  0,000  0,000  0,000  87 983,537  77,234 
28.06. 42 034,246  0,000  0,000  0,000  93 095,553  68,893 
29.06. 33 032,367  0,000  0,000  0,000  58 650,672  63,971 
30.06. 106 383,390  0,000  0,000  0,000  254 002,745  70,481 
Priemer 63 683,583  0,000  0,000  0,000  91 143,094  56,605 
Spolu 1 401 038,836  0,000  0,000  0,000  2 005 148,057 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období