en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za júl 2004

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.07. 744  246  24,848 
02.07. 728  314  30,134 
06.07. 543  221  28,927 
07.07. 619  346  35,855 
08.07. 658  201  23,399 
09.07. 630  172  21,446 
12.07. 850  355  29,461 
13.07. 686  263  27,713 
14.07. 780  487  38,407 
15.07. 586  261  30,815 
16.07. 500  172  25,595 
19.07. 586  185  23,995 
20.07. 537  162  23,176 
21.07. 597  306  33,887 
22.07. 669  190  22,119 
23.07. 680  144  17,476 
26.07. 540  146  21,283 
27.07. 505  181  26,385 
28.07. 629  291  31,596 
29.07. 627  219  25,887 
30.07. 652  320  32,922 
Priemer 636  247  27,396 
Spolu 13 346  5 182 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.07. 54 293,304  0,000  0,000  0,000  88 317,344  61,929 
02.07. 84 158,680  0,000  0,000  0,000  109 642,151  56,575 
06.07. 72 981,975  0,000  0,000  0,000  68 113,023  48,275 
07.07. 123 047,049  0,000  0,000  0,000  190 919,425  60,809 
08.07. 58 103,719  0,000  0,000  0,000  62 987,505  52,017 
09.07. 42 041,767  0,000  0,000  0,000  42 847,918  50,475 
12.07. 56 916,503  0,000  0,000  0,000  60 692,187  51,605 
13.07. 48 564,712  0,000  0,000  0,000  56 225,656  53,655 
14.07. 120 311,184  0,002  0,000  0,000  259 184,675  68,297 
15.07. 39 540,988  0,000  0,000  0,000  69 566,047  63,759 
16.07. 41 793,654  0,000  0,000  0,000  75 621,491  64,405 
19.07. 50 792,671  0,000  0,000  0,000  68 856,615  57,549 
20.07. 41 927,109  0,000  0,000  0,000  51 298,154  55,026 
21.07. 112 954,223  0,000  0,000  0,000  163 800,569  59,186 
22.07. 59 503,310  0,000  0,000  0,000  42 548,833  41,693 
23.07. 49 680,268  0,000  0,000  0,000  38 036,520  43,363 
26.07. 51 429,321  0,000  0,000  0,000  48 588,193  48,580 
27.07. 46 325,208  0,000  0,000  0,000  51 711,287  52,747 
28.07. 118 286,950  0,000  0,014  0,000  247 678,425  67,678 
29.07. 50 295,349  0,000  0,000  0,000  63 829,363  55,929 
30.07. 45 985,829  0,000  0,000  0,000  84 965,619  64,883 
Priemer 65 187,323  0,000  0,001  0,000  92 639,571  56,116 
Spolu 1 368 933,773  0,002  0,014  0,000  1 945 431,000 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období