en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za august 2004

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.08. 523  211  28,747 
03.08. 528  186  26,050 
04.08. 556  295  34,665 
05.08. 567  170  23,066 
06.08. 552  230  29,412 
09.08. 443  166  27,258 
10.08. 519  194  27,209 
11.08. 604  306  33,626 
12.08. 613  222  26,587 
13.08. 631  248  28,214 
16.08. 555  199  26,393 
17.08. 668  324  32,661 
18.08. 646  316  32,848 
19.08. 595  256  30,082 
20.08. 512  154  23,123 
23.08. 463  170  26,856 
24.08. 576  157  21,419 
25.08. 627  203  24,458 
26.08. 645  140  17,834 
27.08. 628  161  20,406 
30.08. 600  158  20,844 
31.08. 682  188  21,609 
Priemer 579  212  26,517 
Spolu 12 733  4 654 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.08. 40 170,170  0,000  0,000  0,000  84 617,745  67,809 
03.08. 37 345,934  0,000  0,000  0,000  55 247,098  59,667 
04.08. 98 738,585  0,000  0,000  0,000  208 670,758  67,880 
05.08. 44 956,814  0,000  0,000  0,000  50 736,847  53,020 
06.08. 56 452,152  0,000  0,000  0,000  86 596,936  60,537 
09.08. 41 074,981  0,000  0,000  0,000  41 075,122  50,000 
10.08. 40 841,619  0,000  0,000  0,000  57 069,725  58,287 
11.08. 116 798,525  0,000  0,000  0,000  218 661,386  65,183 
12.08. 42 215,611  0,000  0,000  0,000  53 973,409  56,112 
13.08. 44 323,356  0,000  0,000  0,000  60 197,970  57,594 
16.08. 42 538,739  0,000  0,000  0,000  39 828,693  48,355 
17.08. 45 906,550  0,000  0,000  0,000  44 455,112  49,197 
18.08. 107 217,151  0,000  0,000  0,000  185 143,306  63,327 
19.08. 52 225,649  0,000  0,000  0,000  82 490,885  61,233 
20.08. 34 256,879  0,000  0,000  0,000  70 593,458  67,328 
23.08. 38 901,426  0,000  0,000  0,000  55 963,595  58,993 
24.08. 40 112,018  0,000  0,000  0,000  42 939,348  51,702 
25.08. 169 688,608  0,000  0,000  0,000  228 656,597  57,402 
26.08. 60 248,823  0,000  0,000  0,000  49 399,018  45,052 
27.08. 68 120,686  0,000  0,000  0,000  64 622,232  48,682 
30.08. 68 650,095  0,000  0,000  0,000  44 420,556  39,286 
31.08. 67 946,913  0,000  0,000  0,000  69 449,817  50,547 
Priemer 61 760,513  0,000  0,000  0,000  86 127,710  56,236 
Spolu 1 358 731,284  0,000  0,000  0,000  1 894 809,613 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období