en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za september 2004

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.09. 689  240  25,834 
03.09. 535  123  18,693 
06.09. 405  77  15,975 
07.09. 682  173  20,234 
08.09. 536  210  28,150 
09.09. 579  145  20,028 
10.09. 540  118  17,933 
13.09. 596  128  17,680 
14.09. 676  171  20,189 
16.09. 981  267  21,394 
17.09. 683  168  19,741 
20.09. 722  164  18,510 
21.09. 614  124  16,802 
22.09. 682  205  23,112 
23.09. 622  132  17,507 
24.09. 678  128  15,881 
27.09. 623  158  20,230 
28.09. 418  132  24,000 
29.09. 572  215  27,319 
30.09. 843  159  15,868 
Priemer 634  162  20,254 
Spolu 12 676  3 237 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.09. 140 255,856  0,000  0,000  0,000  191 818,513  57,764 
03.09. 69 704,315  0,000  0,000  0,000  49 673,966  41,611 
06.09. 15 319,468  0,000  0,000  0,000  20 607,351  57,359 
07.09. 68 299,626  0,000  0,000  0,000  40 447,004  37,194 
08.09. 155 453,345  0,000  0,000  0,000  239 269,884  60,617 
09.09. 42 884,104  0,000  0,000  0,000  49 634,020  53,648 
10.09. 53 557,546  0,000  0,000  0,000  26 850,974  33,393 
13.09. 42 399,232  0,000  0,000  0,000  29 584,979  41,099 
14.09. 58 350,633  0,000  0,000  0,000  35 516,540  37,837 
16.09. 138 340,019  0,000  0,000  0,000  178 237,272  56,301 
17.09. 58 049,656  0,000  0,000  0,000  51 235,140  46,882 
20.09. 59 599,490  0,000  0,000  0,000  31 950,532  34,900 
21.09. 49 946,875  0,000  0,000  0,000  26 177,010  34,387 
22.09. 149 924,694  0,000  0,000  0,000  204 456,215  57,694 
23.09. 47 952,484  0,000  0,000  0,000  43 929,814  47,811 
24.09. 60 599,338  0,000  0,000  0,000  63 857,848  51,309 
27.09. 48 136,779  0,000  0,000  0,000  37 158,108  43,564 
28.09. 41 013,555  0,000  0,000  0,000  53 343,175  56,534 
29.09. 111 717,537  0,000  0,000  0,000  204 216,296  64,639 
30.09. 99 712,451  0,000  0,000  0,000  51 398,432  34,014 
Priemer 75 560,850  0,000  0,000  0,000  81 468,154  47,428 
Spolu 1 511 217,003  0,000  0,000  0,000  1 629 363,073 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období