en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za október 2004

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.10. 629  122  16,245 
04.10. 579  115  16,571 
05.10. 620  111  15,185 
06.10. 642  227  26,122 
07.10. 651  140  17,699 
08.10. 656  162  19,804 
11.10. 588  151  20,405 
12.10. 724  154  17,540 
13.10. 705  242  25,554 
14.10. 699  230  24,758 
15.10. 850  214  20,113 
18.10. 612  243  28,421 
19.10. 677  212  23,847 
20.10. 716  303  29,735 
21.10. 610  185  23,270 
22.10. 660  225  25,424 
25.10. 628  217  25,680 
26.10. 592  186  23,907 
27.10. 756  303  28,585 
28.10. 554  149  21,195 
29.10. 844  264  23,827 
Priemer 666  198  22,566 
Spolu 13 992  4 155 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.10. 59 885,049  0,000  0,000  0,000  48 226,046  44,608 
04.10. 48 812,376  0,000  0,000  0,000  33 364,781  40,601 
05.10. 52 460,131  0,000  0,000  0,000  24 826,984  32,123 
06.10. 155 597,376  0,000  0,000  0,000  216 462,262  58,179 
07.10. 59 377,029  0,000  0,000  0,000  29 048,172  32,851 
08.10. 44 008,561  0,000  0,000  0,000  32 524,567  42,497 
11.10. 12 652,913  0,000  0,014  0,000  15 629,611  55,262 
12.10. 51 448,712  0,000  0,000  0,000  24 455,702  32,219 
13.10. 128 473,798  0,000  0,000  0,000  187 155,034  59,296 
14.10. 74 980,497  0,000  0,000  0,000  54 327,097  42,014 
15.10. 63 635,573  0,000  0,000  0,000  40 307,067  38,778 
18.10. 68 130,277  0,000  0,000  0,000  51 725,713  43,157 
19.10. 67 941,838  0,000  0,000  0,000  45 824,318  40,279 
20.10. 161 407,613  0,000  0,000  0,000  223 038,447  58,016 
21.10. 59 544,774  0,000  0,000  0,000  36 502,111  38,004 
22.10. 64 502,666  0,000  0,000  0,000  37 677,968  36,874 
25.10. 57 745,733  0,000  0,000  0,000  33 938,156  37,016 
26.10. 54 604,430  0,000  0,000  0,000  45 866,692  45,652 
27.10. 147 793,068  0,019  0,000  0,000  204 986,017  58,106 
28.10. 68 475,551  0,000  0,000  0,000  27 870,586  28,928 
29.10. 85 468,167  0,000  0,000  0,000  82 481,688  49,111 
Priemer 75 568,863  0,001  0,001  0,000  71 249,477  43,503 
Spolu 1 586 946,132  0,019  0,014  0,000  1 496 239,019 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období