en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za november 2004

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.11. 727  245  25,180 
03.11. 661  286  30,201 
04.11. 744  178  19,306 
05.11. 612  184  23,116 
08.11. 645  189  22,662 
09.11. 576  198  25,581 
10.11. 773  300  27,933 
11.11. 489  130  21,002 
12.11. 946  296  23,833 
15.11. 637  244  27,696 
16.11. 662  221  25,028 
18.11. 815  320  28,194 
19.11. 820  275  25,114 
22.11. 783  252  24,348 
23.11. 744  229  23,535 
24.11. 709  301  29,802 
25.11. 476  165  25,741 
26.11. 976  242  19,869 
29.11. 775  199  20,431 
30.11. 764  258  25,245 
Priemer 717  236  24,691 
Spolu 14 334  4 712 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.11. 62 534,365  0,000  0,006  0,000  44 173,477  41,397 
03.11. 159 675,009  0,000  0,000  0,000  220 378,374  57,986 
04.11. 54 744,196  0,000  0,000  0,000  19 244,063  26,010 
05.11. 45 107,109  0,000  0,000  0,000  26 000,266  36,565 
08.11. 55 710,727  0,000  0,000  0,000  32 351,735  36,737 
09.11. 48 445,727  0,000  0,000  0,000  28 250,058  36,834 
10.11. 107 029,063  0,530  0,000  0,000  200 384,801  65,184 
11.11. 18 916,232  0,000  0,000  0,000  11 794,930  38,406 
12.11. 79 719,479  0,000  0,000  0,000  39 854,598  33,330 
15.11. 64 180,445  0,000  0,000  0,000  40 486,555  38,681 
16.11. 48 812,979  0,000  0,000  0,000  41 736,528  46,092 
18.11. 149 236,638  0,000  0,000  0,000  245 493,719  62,193 
19.11. 87 167,051  0,000  0,000  0,000  83 511,632  48,929 
22.11. 78 090,048  0,000  0,000  0,000  35 133,634  31,030 
23.11. 64 116,102  0,000  0,000  0,000  28 454,430  30,738 
24.11. 106 478,776  0,000  0,000  0,000  200 600,645  65,325 
25.11. 10 258,208  0,000  0,000  0,000  19 515,348  65,546 
26.11. 93 390,531  0,000  0,000  0,000  48 178,355  34,032 
29.11. 65 456,796  0,000  0,000  0,000  46 577,762  41,574 
30.11. 63 046,321  0,000  0,000  0,000  59 894,443  48,718 
Priemer 73 105,790  0,027  0,000  0,000  73 600,768  44,265 
Spolu 1 462 115,802  0,530  0,006  0,000  1 472 015,353 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období