en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za december 2004

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.12. 630  275  30,387 
02.12. 674  196  22,529 
03.12. 733  381  34,201 
06.12. 721  210  22,556 
07.12. 659  219  24,943 
08.12. 750  284  27,466 
09.12. 713  211  22,835 
10.12. 814  249  23,424 
13.12. 704  250  26,205 
14.12. 762  201  20,872 
15.12. 865  362  29,503 
16.12. 894  238  21,025 
17.12. 809  276  25,438 
20.12. 802  326  28,901 
21.12. 819  220  21,174 
22.12. 885  302  25,442 
23.12. 904  279  23,584 
27.12. 1 200  377  23,906 
28.12. 820  268  24,632 
29.12. 671  220  24,691 
30.12. 665  159  19,296 
31.12. 721  143  16,551 
Priemer 783  257  24,526 
Spolu 17 215  5 646 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.12. 157 645,082  0,000  0,000  0,000  229 509,752  59,281 
02.12. 71 729,891  0,000  0,000  0,000  41 671,184  36,747 
03.12. 72 440,402  0,000  0,000  0,000  71 001,757  49,499 
06.12. 80 519,893  0,000  0,000  0,000  50 089,524  38,351 
07.12. 65 444,661  0,000  0,000  0,000  33 178,691  33,642 
08.12. 139 192,946  0,000  0,000  0,000  203 033,075  59,327 
09.12. 70 828,904  0,000  0,000  0,000  29 114,645  29,131 
10.12. 82 625,397  0,000  0,000  0,000  49 864,459  37,636 
13.12. 83 550,255  0,000  0,000  0,000  67 327,710  44,624 
14.12. 69 337,301  0,000  0,000  0,000  34 280,978  33,084 
15.12. 162 171,570  0,000  0,000  0,000  218 502,849  57,399 
16.12. 81 248,182  0,000  0,000  0,000  57 874,555  41,600 
17.12. 75 186,678  0,000  0,000  0,000  117 669,078  61,014 
20.12. 76 915,785  0,000  0,000  0,000  71 357,509  48,126 
21.12. 67 893,213  0,000  0,000  0,000  57 886,954  46,022 
22.12. 130 230,981  0,000  0,000  0,000  176 009,845  57,474 
23.12. 63 437,641  0,000  0,000  0,000  56 509,716  47,112 
27.12. 84 662,541  0,000  0,000  0,000  73 465,142  46,459 
28.12. 60 147,128  0,000  0,000  0,000  65 943,478  52,298 
29.12. 127 173,382  0,000  0,000  0,000  198 285,029  60,925 
30.12. 62 770,434  0,000  0,000  0,000  83 267,720  57,018 
31.12. 50 244,963  0,000  0,000  0,000  60 111,003  54,470 
Priemer 87 972,601  0,000  0,000  0,000  92 997,939  47,784 
Spolu 1 935 397,230  0,000  0,000  0,000  2 045 954,653 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období