en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za január 2005

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.01. 452  146  24,415 
04.01. 405  88  17,850 
05.01. 568  228  28,643 
07.01. 748  194  20,594 
10.01. 733  261  26,258 
11.01. 726  202  21,767 
12.01. 947  416  30,521 
13.01. 851  196  18,720 
14.01. 735  192  20,712 
17.01. 485  233  32,451 
18.01. 854  262  23,477 
19.01. 733  281  27,712 
20.01. 773  257  24,951 
21.01. 744  289  27,977 
24.01. 732  299  29,001 
25.01. 642  519  44,703 
26.01. 701  310  30,663 
27.01. 809  169  17,263 
28.01. 748  218  22,567 
31.01. 903  293  24,498 
Priemer 714  253  25,737 
Spolu 14 289  5 053 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.01. 48 622,072  0,000  0,000  0,000  70 467,933  59,172 
04.01. 48 339,062  0,000  0,000  0,000  42 692,559  46,899 
05.01. 117 217,493  0,000  0,000  0,000  193 237,805  62,243 
07.01. 68 405,764  0,000  0,000  0,000  61 089,028  47,175 
10.01. 71 695,111  0,000  0,000  0,000  60 603,409  45,808 
11.01. 71 630,428  0,000  0,000  0,000  56 799,274  44,226 
12.01. 156 688,923  0,000  0,000  0,000  305 457,336  66,095 
13.01. 59 178,700  0,000  0,000  0,000  47 005,358  44,268 
14.01. 64 533,356  0,000  0,000  0,000  41 477,709  39,126 
17.01. 12 322,524  0,000  0,000  0,000  26 377,064  68,159 
18.01. 76 493,266  0,000  0,000  0,000  48 947,671  39,020 
19.01. 113 333,168  0,000  0,000  0,000  241 621,530  68,071 
20.01. 67 755,368  0,000  0,000  0,000  100 235,951  59,667 
21.01. 85 229,454  0,000  0,000  0,000  65 243,076  43,359 
24.01. 83 227,941  0,000  0,000  0,000  60 192,129  41,969 
25.01. 53 858,575  0,000  0,000  0,000  64 893,893  54,646 
26.01. 122 783,137  0,000  0,000  0,000  336 985,613  73,295 
27.01. 79 894,129  0,000  0,007  0,000  48 852,065  37,944 
28.01. 66 421,869  0,000  0,000  0,000  53 131,765  44,442 
31.01. 82 090,678  0,000  0,000  0,000  72 557,282  46,918 
Priemer 77 486,051  0,000  0,000  0,000  99 893,423  51,625 
Spolu 1 549 721,018  0,000  0,007  0,000  1 997 868,450 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období