en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za február 2005

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.02. 809  257  24,086 
02.02. 760  355  31,839 
03.02. 757  351  31,679 
04.02. 664  261  28,216 
07.02. 810  434  34,887 
08.02. 731  267  26,754 
09.02. 733  678  48,051 
10.02. 731  373  33,786 
11.02. 677  421  38,342 
14.02. 813  584  41,804 
15.02. 824  416  33,548 
16.02. 710  346  32,765 
17.02. 757  356  31,986 
18.02. 747  362  32,642 
21.02. 489  273  35,827 
22.02. 859  542  38,687 
23.02. 796  378  32,198 
24.02. 793  344  30,255 
25.02. 826  440  34,755 
28.02. 970  460  32,168 
Priemer 763  395  33,714 
Spolu 15 256  7 898 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.02. 81 235,723  0,000  0,014  0,000  55 331,980  40,516 
02.02. 83 019,843  0,000  0,000  0,000  300 955,400  78,379 
03.02. 81 356,336  0,000  0,000  0,000  309 004,747  79,159 
04.02. 62 356,826  0,000  0,000  0,000  290 245,706  82,315 
07.02. 77 321,139  0,000  0,000  0,000  307 254,473  79,894 
08.02. 70 645,577  0,000  0,000  0,000  304 845,265  81,186 
09.02. 88 606,086  0,000  0,000  0,000  659 843,938  88,161 
10.02. 100 620,844  0,000  0,000  0,000  644 054,075  86,488 
11.02. 89 639,930  0,000  0,000  0,000  689 574,589  88,496 
14.02. 100 724,149  0,000  0,000  0,000  724 174,672  87,790 
15.02. 112 382,010  0,000  0,000  0,000  701 834,092  86,198 
16.02. 95 430,412  0,000  0,000  0,000  704 341,838  88,068 
17.02. 101 139,306  0,000  0,000  0,000  717 440,876  87,645 
18.02. 97 273,331  0,000  0,000  0,000  718 036,547  88,069 
21.02. 24 327,766  0,000  0,000  0,000  687 289,124  96,581 
22.02. 83 618,590  0,000  0,000  0,000  759 605,517  90,083 
23.02. 81 979,273  0,000  0,000  0,000  783 992,187  90,533 
24.02. 85 694,551  0,000  0,000  0,000  783 555,679  90,142 
25.02. 97 905,281  0,000  0,000  0,000  802 919,590  89,132 
28.02. 92 472,193  0,000  0,000  0,000  780 610,356  89,409 
Priemer 85 387,458  0,000  0,001  0,000  586 245,533  84,412 
Spolu 1 707 749,166  0,000  0,014  0,000  11 724 910,651 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období