en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za marec 2005

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.03. 619  372  37,500 
02.03. 748  375  33,393 
03.03. 718  286  28,486 
04.03. 614  346  36,042 
07.03. 628  348  35,656 
08.03. 674  312  31,643 
09.03. 842  453  34,981 
10.03. 957  429  30,952 
11.03. 688  282  29,072 
14.03. 909  512  36,031 
15.03. 646  349  35,075 
16.03. 1 006  442  30,525 
17.03. 846  293  25,724 
18.03. 1 324  547  29,236 
21.03. 1 004  631  38,593 
22.03. 856  441  34,002 
23.03. 1 052  526  33,333 
24.03. 932  399  29,977 
29.03. 1 082  448  29,281 
30.03. 805  533  39,836 
31.03. 889  377  29,779 
Priemer 849  414  32,815 
Spolu 17 839  8 701 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.03. 72 487,895  0,064  0,000  0,000  725 275,536  90,914 
02.03. 163 196,194  0,000  0,000  0,000  743 660,523  82,004 
03.03. 90 176,042  0,000  0,000  0,000  454 455,654  83,443 
04.03. 74 171,619  0,000  0,000  0,000  480 386,791  86,625 
07.03. 79 579,569  0,000  0,000  0,000  469 597,143  85,509 
08.03. 79 824,649  0,000  0,000  0,000  443 364,763  84,743 
09.03. 133 829,101  0,000  0,000  0,000  450 981,608  77,116 
10.03. 121 967,385  0,000  0,000  0,000  308 552,672  71,670 
11.03. 101 247,183  0,000  0,000  0,000  342 236,575  77,170 
14.03. 89 479,127  0,000  0,000  0,000  342 951,351  79,308 
15.03. 62 691,675  0,000  0,000  0,000  324 219,378  83,797 
16.03. 196 959,184  0,000  0,000  0,000  629 310,610  76,163 
17.03. 81 377,703  0,000  0,000  0,000  272 477,807  77,003 
18.03. 142 194,504  0,000  0,000  0,000  282 990,817  66,557 
21.03. 87 198,688  0,000  0,000  0,000  296 882,278  77,297 
22.03. 100 458,128  0,000  0,000  0,000  251 440,504  71,453 
23.03. 195 749,819  0,000  0,000  0,000  452 944,331  69,824 
24.03. 99 209,330  0,000  0,000  0,000  175 044,246  63,826 
29.03. 100 480,386  0,000  0,000  0,000  185 505,235  64,865 
30.03. 181 286,845  0,000  0,000  0,000  549 827,747  75,204 
31.03. 102 167,755  0,000  0,000  0,000  162 357,877  61,377 
Priemer 112 177,751  0,003  0,000  0,000  397 355,402  76,470 
Spolu 2 355 732,781  0,064  0,000  0,000  8 344 463,446 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období