en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za apríl 2005

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.04. 772  392  33,677 
04.04. 825  359  30,321 
05.04. 761  310  28,945 
06.04. 871  583  40,096 
07.04. 951  321  25,236 
08.04. 658  313  32,235 
11.04. 826  305  26,967 
12.04. 672  241  26,396 
13.04. 789  427  35,057 
14.04. 773  353  31,350 
15.04. 861  348  28,784 
18.04. 1 016  328  24,405 
19.04. 904  340  27,331 
20.04. 1 137  506  30,797 
21.04. 975  322  24,827 
22.04. 881  347  28,257 
25.04. 744  265  26,264 
26.04. 701  337  32,466 
27.04. 809  382  32,074 
28.04. 754  289  27,709 
29.04. 910  348  27,663 
Priemer 838  353  29,565 
Spolu 17 590  7 416 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.04. 103 625,201  0,000  0,000  0,000  202 033,157  66,098 
04.04. 103 663,997  0,000  0,000  0,000  171 700,795  62,354 
05.04. 108 184,058  0,000  0,000  0,000  132 275,782  55,010 
06.04. 182 338,431  0,000  0,000  0,000  493 153,354  73,007 
07.04. 105 236,492  0,000  0,000  0,000  97 617,224  48,122 
08.04. 90 279,491  0,000  0,000  0,000  88 786,844  49,583 
11.04. 88 154,846  0,000  0,000  0,000  80 026,464  47,583 
12.04. 76 662,861  0,000  0,000  0,000  71 540,469  48,272 
13.04. 191 655,599  0,000  0,021  0,000  432 392,987  69,288 
14.04. 76 850,228  0,000  0,000  0,000  62 630,661  44,903 
15.04. 96 333,921  0,000  0,000  0,000  105 364,858  52,239 
18.04. 111 106,019  0,000  0,000  0,000  75 541,132  40,473 
19.04. 91 996,872  0,000  0,000  0,000  83 173,962  47,482 
20.04. 195 463,907  0,000  0,000  0,000  506 594,150  72,158 
21.04. 97 507,145  0,000  0,000  0,000  91 561,315  48,428 
22.04. 84 914,856  0,000  0,000  0,000  75 513,876  47,070 
25.04. 80 537,492  0,000  0,000  0,000  82 903,654  50,724 
26.04. 72 190,908  0,000  0,000  0,000  80 323,398  52,666 
27.04. 183 472,060  0,000  0,000  0,000  482 041,895  72,432 
28.04. 87 546,661  0,000  0,000  0,000  61 903,770  41,421 
29.04. 101 867,127  0,000  0,000  0,000  74 151,253  42,127 
Priemer 110 932,770  0,000  0,001  0,000  169 106,238  53,878 
Spolu 2 329 588,172  0,000  0,021  0,000  3 551 231,000 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období