en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za máj 2005

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.05. 806  333  29,236 
03.05. 916  372  28,882 
04.05. 716  376  34,432 
05.05. 795  215  21,287 
06.05. 835  392  31,948 
09.05. 916  321  25,950 
10.05. 811  271  25,046 
11.05. 887  357  28,698 
12.05. 868  371  29,944 
13.05. 883  281  24,141 
16.05. 849  276  24,533 
17.05. 684  281  29,119 
18.05. 774  465  37,500 
19.05. 858  336  28,141 
20.05. 719  302  29,579 
23.05. 726  287  28,332 
24.05. 712  197  21,672 
25.05. 939  403  30,030 
26.05. 815  295  26,577 
27.05. 1 010  309  23,427 
30.05. 502  236  31,978 
31.05. 977  378  27,897 
Priemer 818  321  28,107 
Spolu 17 998  7 054 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.05. 85 387,325  0,000  0,000  0,000  78 903,395  48,027 
03.05. 87 677,316  0,000  0,000  0,000  61 177,327  41,099 
04.05. 168 173,586  0,000  0,000  0,000  441 297,448  72,407 
05.05. 93 927,386  0,000  0,000  0,000  44 565,527  32,179 
06.05. 103 009,895  0,000  0,000  0,000  98 439,801  48,866 
09.05. 127 608,590  0,000  0,000  0,000  85 332,103  40,073 
10.05. 110 886,602  0,000  0,000  0,000  60 897,206  35,450 
11.05. 203 601,677  0,000  0,000  0,000  440 282,488  68,379 
12.05. 98 736,701  0,000  0,000  0,000  48 469,208  32,926 
13.05. 93 266,183  0,000  0,000  0,000  72 408,108  43,705 
16.05. 80 053,039  0,000  0,000  0,000  44 098,190  35,520 
17.05. 86 589,924  0,000  0,000  0,000  51 461,629  37,277 
18.05. 190 487,919  0,100  0,000  0,000  478 966,273  71,546 
19.05. 107 262,840  0,000  0,000  0,000  112 205,201  51,126 
20.05. 95 819,832  0,000  0,000  0,000  100 410,703  51,170 
23.05. 120 393,540  0,000  0,000  0,000  57 148,809  32,189 
24.05. 102 401,068  0,000  0,000  0,000  53 699,474  34,401 
25.05. 166 286,221  0,000  0,000  0,000  415 937,094  71,439 
26.05. 114 878,652  0,000  0,000  0,000  46 462,706  28,798 
27.05. 98 179,145  0,000  0,000  0,000  60 638,106  38,181 
30.05. 25 362,554  0,000  0,000  0,000  44 498,285  63,696 
31.05. 121 979,686  0,000  0,000  0,000  84 353,516  40,882 
Priemer 112 816,804  0,005  0,000  0,000  135 529,664  46,333 
Spolu 2 481 969,681  0,100  0,000  0,000  2 981 652,597 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období