en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za jún 2005

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.06. 732  396  35,106 
02.06. 737  306  29,338 
03.06. 818  313  27,675 
06.06. 832  306  26,889 
07.06. 760  295  27,962 
08.06. 795  326  29,081 
09.06. 798  284  26,248 
10.06. 802  423  34,531 
13.06. 858  297  25,714 
14.06. 669  342  33,828 
15.06. 939  445  32,130 
16.06. 966  329  25,405 
17.06. 889  363  28,994 
20.06. 861  348  28,784 
21.06. 791  310  28,156 
22.06. 664  405  37,886 
23.06. 848  302  26,261 
24.06. 782  344  30,551 
27.06. 739  346  31,889 
28.06. 783  314  28,624 
29.06. 769  478  38,332 
30.06. 959  449  31,889 
Priemer 809  351  30,240 
Spolu 17 791  7 721 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.06. 160 719,924  0,000  0,000  0,000  449 414,676  73,658 
02.06. 110 322,816  0,000  0,000  0,000  72 908,085  39,790 
03.06. 124 298,327  0,000  0,000  0,000  91 116,573  42,298 
06.06. 90 690,210  0,000  0,000  0,000  76 138,252  45,639 
07.06. 90 742,282  0,000  0,000  0,000  68 657,886  43,073 
08.06. 142 432,732  0,000  0,000  0,000  370 153,067  72,213 
09.06. 121 195,926  0,000  0,000  0,000  44 345,054  26,788 
10.06. 124 652,931  0,000  0,000  0,000  59 695,658  32,382 
13.06. 114 389,392  0,000  0,000  0,000  42 581,212  27,127 
14.06. 102 556,978  0,000  0,000  0,000  32 974,675  24,330 
15.06. 229 197,292  0,001  0,000  0,000  420 316,186  64,712 
16.06. 111 246,149  0,000  0,000  0,000  58 321,248  34,394 
17.06. 114 032,241  0,000  0,000  0,000  56 587,197  33,166 
20.06. 97 529,282  0,000  0,000  0,000  58 396,510  37,451 
21.06. 99 031,668  0,000  0,000  0,000  49 008,033  33,105 
22.06. 157 674,826  0,000  0,000  0,000  343 549,914  68,542 
23.06. 108 979,389  0,000  0,000  0,000  41 863,114  27,753 
24.06. 99 130,397  0,000  0,000  0,000  51 465,220  34,174 
27.06. 115 964,999  0,000  0,000  0,000  566 834,544  83,016 
28.06. 110 405,273  0,000  0,000  0,000  60 829,034  35,524 
29.06. 190 776,102  0,000  0,000  0,000  443 278,011  69,912 
30.06. 141 824,569  0,000  0,000  0,000  89 882,586  38,791 
Priemer 125 354,259  0,000  0,000  0,000  161 287,124  44,902 
Spolu 2 757 793,705  0,001  0,000  0,000  3 548 316,735 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období