en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za júl 2005

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.07. 741  400  35,057 
04.07. 521  284  35,280 
06.07. 698  479  40,697 
07.07. 774  301  28,000 
08.07. 775  299  27,840 
11.07. 972  383  28,266 
12.07. 821  291  26,169 
13.07. 766  428  35,846 
14.07. 903  312  25,679 
15.07. 827  285  25,629 
18.07. 759  268  26,095 
19.07. 788  221  21,903 
20.07. 762  408  34,872 
21.07. 820  250  23,364 
22.07. 828  274  24,819 
25.07. 792  289  26,735 
26.07. 575  252  30,472 
27.07. 838  386  31,536 
28.07. 745  317  29,849 
29.07. 894  344  27,787 
Priemer 780  324  29,295 
Spolu 15 599  6 471 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.07. 110 377,550  0,000  0,000  0,000  76 031,247  40,787 
04.07. 20 771,729  0,000  0,000  0,000  32 650,479  61,118 
06.07. 168 661,778  0,000  0,000  0,000  361 197,304  68,169 
07.07. 115 785,346  0,000  0,000  0,000  60 318,942  34,252 
08.07. 94 837,280  0,000  0,000  0,000  129 287,643  57,686 
11.07. 108 127,465  0,000  0,000  0,000  62 527,786  36,640 
12.07. 91 920,735  0,000  0,000  0,000  60 689,389  39,768 
13.07. 168 761,593  0,000  0,000  0,000  464 025,657  73,330 
14.07. 98 849,560  0,000  0,000  0,000  43 540,267  30,578 
15.07. 84 247,712  0,000  0,000  0,000  40 021,833  32,206 
18.07. 94 022,924  0,000  0,000  0,000  41 834,978  30,793 
19.07. 88 015,471  0,000  0,000  0,000  35 697,929  28,855 
20.07. 115 160,131  0,000  0,000  0,000  312 937,561  73,100 
21.07. 88 762,437  0,000  0,000  0,000  45 095,377  33,689 
22.07. 90 663,491  0,000  0,021  0,000  42 426,796  31,878 
25.07. 95 359,699  0,000  0,000  0,000  46 560,197  32,807 
26.07. 71 016,246  0,000  0,000  0,000  46 590,417  39,615 
27.07. 170 235,448  0,000  0,000  0,000  497 546,792  74,507 
28.07. 93 933,082  0,000  0,000  0,000  57 074,262  37,796 
29.07. 96 908,922  0,000  0,000  0,000  121 213,290  55,571 
Priemer 103 320,930  0,000  0,001  0,000  128 863,407  45,657 
Spolu 2 066 418,599  0,000  0,021  0,000  2 577 268,146 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období