en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za august 2005

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.08. 700  327  31,840 
02.08. 661  254  27,760 
03.08. 629  565  47,280 
04.08. 592  231  28,068 
05.08. 734  233  24,095 
08.08. 680  265  28,042 
09.08. 737  288  28,098 
10.08. 922  457  33,140 
11.08. 846  288  25,397 
12.08. 720  274  27,565 
15.08. 819  252  23,529 
16.08. 785  266  25,309 
17.08. 739  449  37,795 
18.08. 720  254  26,078 
19.08. 945  313  24,881 
22.08. 557  235  29,672 
23.08. 636  196  23,529 
24.08. 672  395  36,985 
25.08. 719  286  28,458 
26.08. 686  298  30,254 
30.08. 937  352  27,308 
31.08. 1 066  471  30,644 
Priemer 750  316  29,351 
Spolu 16 502  6 949 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.08. 89 575,852  0,000  0,000  0,000  66 791,627  42,715 
02.08. 85 384,324  0,000  0,000  0,000  45 649,195  34,838 
03.08. 131 084,547  0,000  0,008  0,000  316 018,237  70,681 
04.08. 86 860,557  0,000  0,000  0,000  55 312,962  38,905 
05.08. 76 796,309  0,000  0,000  0,000  46 680,562  37,805 
08.08. 87 041,041  0,000  0,000  0,000  45 002,808  34,082 
09.08. 93 540,437  0,000  0,000  0,000  40 755,827  30,348 
10.08. 185 767,918  0,000  0,000  0,000  466 805,003  71,533 
11.08. 89 022,185  0,000  0,000  0,000  83 806,162  48,491 
12.08. 93 212,944  0,000  0,000  0,000  56 465,292  37,724 
15.08. 108 249,444  0,000  0,000  0,000  58 396,985  35,042 
16.08. 93 201,420  0,000  0,000  0,000  41 161,208  30,634 
17.08. 116 585,595  0,000  0,000  0,000  340 010,657  74,466 
18.08. 95 653,871  0,000  0,000  0,000  52 770,696  35,554 
19.08. 91 480,793  0,000  0,000  0,000  61 699,003  40,279 
22.08. 80 399,309  0,000  0,000  0,000  45 429,596  36,104 
23.08. 72 819,149  0,042  0,000  0,000  34 779,142  32,323 
24.08. 162 998,698  0,042  0,000  0,000  459 258,786  73,805 
25.08. 103 595,722  0,000  0,000  0,000  61 926,720  37,413 
26.08. 98 580,304  0,042  0,000  0,000  116 022,973  54,064 
30.08. 105 873,529  0,000  0,000  0,000  65 026,634  38,049 
31.08. 165 690,368  0,000  0,000  0,000  375 886,945  69,406 
Priemer 105 155,196  0,006  0,000  0,000  133 438,955  45,648 
Spolu 2 313 414,316  0,126  0,008  0,000  2 935 657,020 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období