en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za september 2005

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.09. 808  383  32,158 
05.09. 433  196  31,161 
06.09. 925  391  29,711 
07.09. 891  453  33,705 
08.09. 718  310  30,156 
09.09. 851  341  28,607 
12.09. 720  296  29,134 
13.09. 765  316  29,232 
14.09. 750  427  36,279 
16.09. 1 202  439  26,752 
19.09. 879  412  31,913 
20.09. 696  266  27,651 
21.09. 943  415  30,560 
22.09. 832  272  24,638 
23.09. 741  307  29,294 
26.09. 828  322  28,000 
27.09. 755  266  26,053 
28.09. 620  337  35,177 
29.09. 707  266  27,338 
30.09. 965  399  29,252 
Priemer 801  341  29,839 
Spolu 16 029  6 814 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.09. 102 489,063  0,000  0,000  0,000  105 684,401  50,767 
05.09. 17 594,030  0,000  0,000  0,000  40 160,392  69,536 
06.09. 118 901,618  0,000  0,000  0,000  66 385,488  35,828 
07.09. 203 024,260  0,000  0,000  0,000  455 612,410  69,175 
08.09. 93 259,993  0,000  0,000  0,000  52 822,538  36,159 
09.09. 99 593,587  0,000  0,000  0,000  63 710,381  39,013 
12.09. 84 791,799  0,000  0,000  0,000  46 219,700  35,279 
13.09. 86 848,648  0,000  0,000  0,000  62 317,657  41,777 
14.09. 138 887,589  0,000  0,000  0,000  350 721,248  71,633 
16.09. 100 665,993  0,000  0,000  0,000  60 980,560  37,725 
19.09. 98 449,454  0,000  0,000  0,000  57 075,700  36,699 
20.09. 68 308,585  0,000  0,000  0,000  39 906,606  36,877 
21.09. 216 707,887  0,000  0,000  0,000  454 106,585  67,695 
22.09. 104 099,998  0,000  0,000  0,000  45 600,437  30,461 
23.09. 99 572,720  0,000  0,000  0,000  46 055,026  31,625 
26.09. 101 481,527  0,000  0,000  0,000  60 935,716  37,518 
27.09. 62 870,254  0,000  0,000  0,000  85 590,694  57,652 
28.09. 121 561,122  0,000  0,000  0,000  404 612,572  76,897 
29.09. 83 627,372  0,000  0,000  0,000  69 562,961  45,409 
30.09. 97 193,375  0,000  0,000  0,000  139 501,672  58,937 
Priemer 104 996,444  0,000  0,000  0,000  135 378,137  48,333 
Spolu 2 099 928,874  0,000  0,000  0,000  2 707 562,744 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období