en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za október 2005

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.10. 644  340  34,553 
04.10. 663  259  28,091 
05.10. 777  367  32,080 
06.10. 726  256  26,069 
07.10. 761  294  27,867 
10.10. 430  165  27,731 
11.10. 1 072  338  23,972 
12.10. 792  382  32,538 
13.10. 790  293  27,054 
14.10. 736  302  29,094 
17.10. 899  504  35,923 
18.10. 699  279  28,528 
19.10. 801  353  30,589 
20.10. 685  251  26,816 
21.10. 750  238  24,089 
24.10. 685  289  29,671 
25.10. 663  280  29,692 
26.10. 616  474  43,486 
27.10. 552  619  52,861 
28.10. 558  410  42,355 
31.10. 544  545  50,046 
Priemer 707  345  32,529 
Spolu 14 843  7 238 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.10. 64 694,737  0,000  0,000  0,000  75 068,706  53,711 
04.10. 64 476,417  0,000  0,000  0,000  40 314,383  38,471 
05.10. 156 386,217  0,000  0,000  0,000  385 472,913  71,139 
06.10. 105 731,720  0,000  0,000  0,000  58 452,629  35,602 
07.10. 96 472,087  0,000  0,000  0,000  57 404,200  37,305 
10.10. 17 451,670  0,000  0,000  0,000  9 931,147  36,268 
11.10. 131 494,866  0,000  0,000  0,000  60 727,622  31,592 
12.10. 160 524,941  0,000  0,000  0,000  337 879,038  67,792 
13.10. 106 185,107  0,000  0,000  0,000  67 808,573  38,972 
14.10. 81 415,976  0,000  0,000  0,000  68 236,550  45,597 
17.10. 107 455,793  0,000  0,000  0,000  63 524,193  37,153 
18.10. 86 186,751  0,000  0,000  0,000  41 166,038  32,324 
19.10. 168 665,572  0,000  0,000  0,000  353 239,632  67,683 
20.10. 76 861,876  0,000  0,000  0,000  45 560,521  37,216 
21.10. 84 335,944  0,000  0,000  0,000  111 256,290  56,882 
24.10. 81 490,805  0,000  0,000  0,000  71 816,257  46,845 
25.10. 86 542,353  0,000  0,000  0,000  77 883,050  47,367 
26.10. 163 521,902  0,000  0,000  0,000  384 845,753  70,180 
27.10. 96 043,539  0,000  0,000  0,000  79 995,206  45,442 
28.10. 90 264,498  0,000  0,000  0,000  80 516,328  47,146 
31.10. 84 619,378  0,000  0,000  0,000  72 464,235  46,131 
Priemer 100 515,340  0,000  0,000  0,000  121 122,060  47,182 
Spolu 2 110 822,149  0,000  0,000  0,000  2 543 563,264 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období