en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za november 2005

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.11. 466  794  63,016 
03.11. 522  495  48,673 
04.11. 456  529  53,706 
07.11. 488  568  53,788 
08.11. 419  582  58,142 
09.11. 584  664  53,205 
10.11. 528  543  50,700 
11.11. 308  395  56,188 
14.11. 625  619  49,759 
15.11. 409  564  57,965 
16.11. 565  599  51,460 
18.11. 612  649  51,467 
21.11. 539  689  56,107 
22.11. 409  565  58,008 
23.11. 463  656  58,624 
24.11. 316  396  55,618 
25.11. 554  790  58,780 
28.11. 523  583  52,712 
29.11. 481  550  53,346 
30.11. 1 114  1 171  51,247 
Priemer 519  620  54,626 
Spolu 10 381  12 401 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.11. 157 583,425  0,000  0,000  0,000  381 753,704  70,782 
03.11. 83 540,554  0,000  0,000  0,000  62 584,864  42,830 
04.11. 76 242,654  0,000  0,000  0,000  55 054,659  41,931 
07.11. 65 037,358  0,000  0,000  0,000  72 923,717  52,858 
08.11. 64 080,325  0,000  0,000  0,000  59 201,103  48,021 
09.11. 154 406,691  0,000  0,000  0,000  390 809,677  71,680 
10.11. 56 260,943  0,000  0,000  0,000  78 645,811  58,296 
11.11. 20 449,713  0,000  0,000  0,000  41 363,102  66,917 
14.11. 67 840,407  0,000  0,000  0,000  94 392,122  58,183 
15.11. 65 311,692  0,000  0,000  0,000  79 552,886  54,915 
16.11. 150 598,368  0,000  0,000  0,000  388 683,889  72,074 
18.11. 71 304,368  0,000  0,000  0,000  139 021,063  66,098 
21.11. 58 685,061  0,000  0,000  0,000  133 203,340  69,417 
22.11. 65 064,925  0,000  0,000  0,000  114 303,899  63,726 
23.11. 152 314,827  0,000  0,000  0,000  435 259,059  74,077 
24.11. 10 257,232  0,000  0,000  0,000  43 711,358  80,994 
25.11. 66 917,199  0,000  0,000  0,000  117 457,702  63,706 
28.11. 76 280,727  0,000  0,000  0,000  100 855,181  56,937 
29.11. 54 780,897  0,000  0,000  0,000  105 402,733  65,801 
30.11. 199 094,379  0,000  0,000  0,000  558 303,318  73,713 
Priemer 85 802,587  0,000  0,000  0,000  172 624,159  62,648 
Spolu 1 716 051,745  0,000  0,000  0,000  3 452 483,187 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období