en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za december 2005

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.12. 534  631  54,163 
02.12. 517  503  49,314 
05.12. 471  566  54,581 
06.12. 442  537  54,852 
07.12. 572  639  52,766 
08.12. 587  538  47,822 
09.12. 529  500  48,591 
12.12. 563  848  60,099 
13.12. 489  611  55,545 
14.12. 652  734  52,958 
15.12. 595  653  52,324 
16.12. 491  607  55,282 
19.12. 563  712  55,843 
20.12. 498  636  56,085 
21.12. 751  827  52,408 
22.12. 701  713  50,424 
23.12. 569  648  53,246 
27.12. 566  587  50,911 
28.12. 497  630  55,901 
29.12. 487  497  50,508 
30.12. 632  589  48,239 
Priemer 557  629  52,946 
Spolu 11 706  13 206 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.12. 80 589,945  0,000  0,000  0,000  132 229,955  62,132 
02.12. 79 608,167  0,000  0,000  0,000  73 741,851  48,087 
05.12. 65 494,305  0,000  0,000  0,000  90 662,523  58,059 
06.12. 60 898,544  0,000  0,000  0,000  63 140,125  50,904 
07.12. 165 562,974  0,000  0,000  0,000  422 951,331  71,868 
08.12. 88 025,175  0,000  0,000  0,000  91 925,073  51,084 
09.12. 69 112,197  0,000  0,000  0,000  79 982,686  53,645 
12.12. 79 354,015  0,000  0,000  0,000  95 034,682  54,496 
13.12. 52 674,465  0,000  0,000  0,000  59 848,865  53,188 
14.12. 133 880,362  0,000  0,000  0,000  420 734,919  75,861 
15.12. 75 337,664  0,000  0,000  0,000  105 241,740  58,280 
16.12. 69 261,750  0,000  0,000  0,000  103 495,878  59,908 
19.12. 74 129,630  0,000  0,000  0,000  123 726,301  62,534 
20.12. 74 095,416  0,000  0,000  0,000  107 218,244  59,134 
21.12. 216 892,626  0,000  0,000  0,000  459 430,146  67,931 
22.12. 98 100,235  0,000  0,000  0,000  100 963,515  50,719 
23.12. 76 706,489  0,000  0,000  0,000  158 469,340  67,383 
27.12. 94 002,556  0,000  0,000  0,000  112 330,752  54,441 
28.12. 113 914,708  0,000  0,000  0,000  434 159,014  79,215 
29.12. 92 150,076  0,000  0,000  0,000  139 102,072  60,152 
30.12. 86 949,084  0,000  0,000  0,000  168 200,224  65,922 
Priemer 92 701,923  0,000  0,000  0,000  168 694,726  60,235 
Spolu 1 946 740,383  0,000  0,000  0,000  3 542 589,236 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období