en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za január 2006

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.01. 276  369  57,209 
03.01. 482  392  44,851 
04.01. 480  507  51,160 
05.01. 463  505  52,169 
09.01. 591  700  54,222 
10.01. 637  561  46,828 
11.01. 713  715  50,070 
12.01. 616  522  45,870 
13.01. 612  531  46,457 
16.01. 352  377  51,715 
17.01. 830  674  44,814 
18.01. 546  720  56,872 
19.01. 631  658  51,047 
20.01. 537  509  48,662 
23.01. 549  564  50,674 
24.01. 486  559  53,493 
25.01. 547  684  55,565 
26.01. 607  596  49,543 
27.01. 713  631  46,949 
30.01. 530  674  55,980 
31.01. 605  587  49,245 
Priemer 562  573  50,638 
Spolu 11 803  12 035 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.01. 9 710,230  0,000  0,000  0,000  73 527,854  88,334 
03.01. 94 093,412  0,000  0,000  0,000  129 449,791  57,908 
04.01. 165 565,132  0,000  9,904  0,000  483 159,877  74,477 
05.01. 72 280,466  0,000  0,000  0,000  147 803,031  67,158 
09.01. 105 294,362  0,000  0,000  0,000  116 317,004  52,487 
10.01. 115 318,786  0,000  0,000  0,000  107 028,552  48,136 
11.01. 130 734,830  0,000  0,000  0,000  438 316,579  77,026 
12.01. 82 788,622  0,000  0,000  0,000  113 966,252  57,923 
13.01. 85 532,417  0,000  0,000  0,000  123 888,872  59,158 
16.01. 7 299,084  0,000  0,000  0,000  31 068,338  80,976 
17.01. 113 125,606  0,000  0,000  0,000  134 120,990  54,246 
18.01. 201 798,915  0,000  0,000  0,000  471 279,293  70,019 
19.01. 114 242,897  0,000  0,000  0,000  116 811,392  50,556 
20.01. 93 153,440  0,000  0,000  0,000  93 800,782  50,173 
23.01. 94 716,835  0,000  0,000  0,000  120 334,996  55,956 
24.01. 81 828,397  0,000  0,000  0,000  106 687,788  56,593 
25.01. 149 534,388  0,000  0,000  0,000  438 971,103  74,591 
26.01. 95 634,539  0,000  0,000  0,000  140 568,170  59,512 
27.01. 108 697,475  0,000  0,000  0,000  164 074,172  60,151 
30.01. 88 554,441  0,000  0,000  0,000  180 003,272  67,026 
31.01. 90 556,388  0,000  0,000  0,000  172 281,543  65,547 
Priemer 100 021,936  0,000  0,472  0,000  185 879,031  63,236 
Spolu 2 100 460,662  0,000  9,904  0,000  3 903 459,651 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období