en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za február 2006

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.02. 554  732  56,921 
02.02. 543  578  51,561 
03.02. 503  11  574  52,757 
06.02. 554  578  50,791 
07.02. 479  519  52,004 
08.02. 591  597  50,253 
09.02. 813  766  48,512 
10.02. 796  644  44,722 
13.02. 650  625  49,020 
14.02. 593  573  49,100 
15.02. 623  672  51,892 
16.02. 612  667  52,150 
17.02. 619  624  50,161 
20.02. 314  395  55,712 
21.02. 697  684  49,529 
22.02. 587  615  51,165 
23.02. 528  597  53,067 
24.02. 593  684  53,563 
27.02. 535  565  51,364 
28.02. 509  641  55,739 
Priemer 585  617  51,499 
Spolu 11 693  19  12 330 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.02. 186 911,374  0,000  0,000  0,000  497 181,312  72,677 
02.02. 110 961,738  0,000  0,000  0,000  117 504,702  51,432 
03.02. 90 677,282  0,000  2,390  0,000  104 558,841  53,554 
06.02. 78 097,320  0,000  0,133  0,000  96 597,625  55,295 
07.02. 66 696,983  0,000  0,000  0,000  97 490,383  59,378 
08.02. 157 421,469  0,000  0,000  0,000  419 268,042  72,703 
09.02. 116 010,481  0,000  0,000  0,000  121 022,196  51,057 
10.02. 107 719,654  0,000  0,000  0,000  102 888,020  48,853 
13.02. 93 797,611  0,000  0,000  0,000  113 003,481  54,644 
14.02. 87 412,897  0,000  0,039  0,000  105 919,612  54,786 
15.02. 182 790,744  0,000  0,000  0,000  409 446,561  69,136 
16.02. 88 767,457  0,000  0,000  0,000  108 234,143  54,941 
17.02. 100 538,189  0,000  0,165  0,000  116 128,351  53,598 
20.02. 12 601,642  0,000  0,000  0,000  26 978,184  68,161 
21.02. 120 583,742  0,000  0,000  0,000  116 054,887  49,043 
22.02. 138 170,243  0,000  0,000  0,000  471 651,337  77,343 
23.02. 116 503,622  0,000  0,000  0,000  192 233,345  62,264 
24.02. 98 913,104  0,000  0,000  0,000  210 927,032  68,076 
27.02. 99 207,173  0,000  0,000  0,000  200 123,142  66,857 
28.02. 90 170,161  0,000  0,000  0,000  252 580,196  73,692 
Priemer 107 197,644  0,000  0,136  0,000  193 989,570  60,875 
Spolu 2 143 952,886  0,000  2,727  0,000  3 879 791,392 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období