en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za marec 2006

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.03. 559  684  55,028 
02.03. 902  862  48,866 
03.03. 567  15  686  54,101 
06.03. 611  603  49,548 
07.03. 627  688  52,319 
08.03. 597  688  53,541 
09.03. 689  840  54,938 
10.03. 669  718  51,766 
13.03. 582  779  57,237 
14.03. 731  678  48,085 
15.03. 833  967  53,722 
16.03. 780  726  48,207 
17.03. 571  714  55,564 
20.03. 650  721  52,589 
21.03. 633  565  47,162 
22.03. 534  699  56,691 
23.03. 628  647  50,745 
24.03. 627  690  52,392 
27.03. 663  751  53,112 
28.03. 565  599  51,416 
29.03. 486  790  61,912 
30.03. 663  675  50,448 
31.03. 825  780  48,598 
Priemer 652  720  52,521 
Spolu 14 992  19  16 550 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.03. 207 808,157  0,000  0,000  0,000  514 378,227  71,225 
02.03. 131 845,325  0,000  0,000  0,000  198 453,681  60,083 
03.03. 102 208,103  0,000  2,469  0,000  173 359,878  62,909 
06.03. 106 459,831  0,000  0,074  0,000  162 712,823  60,449 
07.03. 104 521,889  0,000  0,000  0,000  169 995,829  61,925 
08.03. 180 569,996  0,000  0,000  0,000  452 999,463  71,500 
09.03. 94 338,882  0,000  0,000  0,000  150 723,167  61,504 
10.03. 83 767,421  0,000  0,000  0,000  110 824,253  56,952 
13.03. 62 284,197  0,000  0,000  0,000  190 353,606  75,346 
14.03. 117 985,779  0,000  0,161  0,000  157 133,196  57,115 
15.03. 273 517,259  0,000  0,000  0,000  479 368,600  63,671 
16.03. 137 616,075  0,000  0,000  0,000  147 899,247  51,801 
17.03. 116 094,623  0,000  0,000  0,000  146 848,984  55,848 
20.03. 105 232,772  0,000  0,000  0,000  148 694,106  58,558 
21.03. 95 550,238  0,000  0,000  0,000  127 525,844  57,167 
22.03. 201 500,327  0,000  0,000  0,000  497 466,962  71,172 
23.03. 120 244,124  0,000  0,000  0,000  159 086,378  56,953 
24.03. 106 450,595  0,000  0,000  0,000  136 737,262  56,227 
27.03. 104 141,263  0,000  0,000  0,000  146 110,991  58,385 
28.03. 106 968,402  1,168  0,000  0,000  165 138,168  60,689 
29.03. 195 077,511  0,000  0,000  0,000  563 595,406  74,287 
30.03. 134 315,159  0,000  0,000  0,000  164 191,297  55,004 
31.03. 125 827,529  0,000  0,000  0,000  167 108,561  57,046 
Priemer 131 057,629  0,051  0,118  0,000  231 769,823  61,557 
Spolu 3 014 325,457  1,168  2,704  0,000  5 330 705,929 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období