en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za apríl 2006

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.04. 704  634  47,384 
04.04. 620  644  50,949 
05.04. 710  15  740  50,512 
06.04. 557  624  52,614 
07.04. 675  771  53,320 
10.04. 588  655  52,653 
11.04. 617  611  49,756 
12.04. 737  726  49,624 
13.04. 748  747  49,967 
18.04. 607  882  59,234 
19.04. 642  807  55,694 
20.04. 599  674  52,946 
21.04. 629  591  48,443 
24.04. 664  678  50,522 
25.04. 591  667  53,021 
26.04. 664  778  53,953 
27.04. 618  783  55,889 
28.04. 734  804  52,276 
Priemer 650  712  52,153 
Spolu 11 704  21  12 816 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.04. 130 486,496  0,000  0,000  0,000  142 511,861  52,202 
04.04. 109 143,147  0,000  0,000  0,000  141 483,964  56,452 
05.04. 185 995,563  0,000  2,692  0,000  511 543,076  73,335 
06.04. 81 327,389  0,000  0,212  0,000  145 269,630  64,109 
07.04. 102 648,128  0,000  0,000  0,000  169 522,283  62,285 
10.04. 93 108,729  0,000  0,183  0,000  145 277,123  60,942 
11.04. 56 744,517  0,000  0,000  0,000  129 523,248  69,536 
12.04. 158 977,785  0,000  0,000  0,000  457 728,949  74,221 
13.04. 140 233,904  0,000  0,000  0,000  160 146,676  53,315 
18.04. 89 027,772  0,000  0,000  0,000  190 326,207  68,131 
19.04. 162 308,921  0,000  0,000  0,000  654 175,822  80,121 
20.04. 116 325,930  0,000  0,000  0,000  220 131,568  65,426 
21.04. 111 779,425  0,000  0,000  0,000  173 078,003  60,760 
24.04. 130 176,391  0,000  0,000  0,000  206 153,524  61,295 
25.04. 116 142,375  0,000  0,000  0,000  195 347,636  62,714 
26.04. 212 227,424  0,000  0,000  0,000  468 820,783  68,838 
27.04. 99 928,166  0,000  0,000  0,000  166 580,966  62,505 
28.04. 118 925,530  0,000  0,000  0,000  163 560,170  57,900 
Priemer 123 083,755  0,000  0,172  0,000  246 732,305  64,116 
Spolu 2 215 507,592  0,000  3,087  0,000  4 441 181,489 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období