en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za máj 2006

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.05. 607  726  54,464 
03.05. 622  653  51,176 
04.05. 700  17  566  44,115 
05.05. 525  676  56,053 
09.05. 677  730  51,847 
10.05. 662  772  53,835 
11.05. 734  655  47,156 
12.05. 731  724  49,759 
15.05. 678  675  49,889 
16.05. 750  805  51,768 
17.05. 820  977  54,368 
18.05. 661  687  50,964 
19.05. 607  667  52,355 
22.05. 779  726  48,207 
23.05. 611  596  49,379 
24.05. 731  777  51,525 
25.05. 666  726  52,155 
26.05. 727  732  50,171 
29.05. 352  449  56,055 
30.05. 844  866  50,643 
31.05. 707  718  50,386 
Priemer 676  710  51,251 
Spolu 14 191  24  14 903 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.05. 95 322,006  0,000  0,000  0,000  142 978,655  59,999 
03.05. 161 175,467  0,000  0,007  0,000  596 249,910  78,721 
04.05. 104 435,926  0,000  2,036  0,000  125 842,554  54,648 
05.05. 99 729,688  0,000  0,817  0,000  152 923,152  60,527 
09.05. 107 769,215  0,041  0,000  0,000  156 363,852  59,199 
10.05. 140 578,989  0,000  0,000  0,000  599 416,408  81,003 
11.05. 91 990,205  0,000  0,000  0,000  125 145,689  57,635 
12.05. 94 460,378  0,000  0,000  0,000  184 216,461  66,104 
15.05. 91 717,625  0,000  0,000  0,000  164 395,035  64,189 
16.05. 136 041,725  0,000  0,000  0,000  181 983,176  57,223 
17.05. 190 562,057  0,000  0,000  0,000  561 030,766  74,646 
18.05. 107 542,108  0,000  0,000  0,000  160 348,179  59,856 
19.05. 102 271,078  0,000  0,000  0,000  200 184,013  66,186 
22.05. 110 719,047  0,000  0,055  0,000  177 421,331  61,575 
23.05. 104 351,072  0,000  0,000  0,000  150 295,798  59,021 
24.05. 250 674,719  0,000  0,000  0,000  569 283,780  69,428 
25.05. 111 487,070  0,000  0,000  0,000  131 971,641  54,207 
26.05. 104 227,168  0,000  0,000  0,000  124 050,251  54,342 
29.05. 12 490,026  0,000  0,000  0,000  20 918,838  62,615 
30.05. 155 127,963  0,000  0,000  0,000  160 160,146  50,798 
31.05. 159 630,148  0,000  0,000  0,000  531 051,102  76,888 
Priemer 120 585,890  0,002  0,139  0,000  248 391,940  63,277 
Spolu 2 532 303,680  0,041  2,915  0,000  5 216 230,737 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období