en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za jún 2006

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.06. 593  747  55,746 
02.06. 489  636  56,533 
05.06. 487  17  520  50,781 
06.06. 594  663  52,577 
07.06. 617  686  52,648 
08.06. 534  544  50,464 
09.06. 656  655  49,962 
12.06. 722  753  51,051 
13.06. 633  663  51,118 
14.06. 804  727  47,485 
15.06. 768  883  53,483 
16.06. 641  723  53,006 
19.06. 671  704  51,200 
20.06. 800  706  46,879 
21.06. 696  860  55,270 
22.06. 706  719  50,456 
23.06. 1 113  1 051  48,567 
26.06. 577  618  51,715 
27.06. 548  559  50,497 
28.06. 593  639  51,867 
29.06. 699  668  48,866 
30.06. 1 056  870  45,171 
Priemer 682  709  51,152 
Spolu 14 997  22  15 594 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.06. 91 902,696  0,000  0,000  0,000  271 148,790  74,686 
02.06. 122 485,690  0,000  0,000  0,000  202 180,013  62,273 
05.06. 122 314,306  0,000  2,729  0,000  202 819,567  62,380 
06.06. 119 389,844  0,000  0,179  0,000  237 336,320  66,532 
07.06. 251 152,257  0,000  0,000  0,000  691 789,308  73,365 
08.06. 95 355,550  0,000  0,000  0,000  168 007,955  63,793 
09.06. 89 589,369  0,000  0,000  0,000  145 981,487  61,969 
12.06. 105 056,035  0,000  0,000  0,000  130 231,867  55,350 
13.06. 94 099,676  0,000  0,188  0,000  153 058,771  61,927 
14.06. 120 390,915  0,000  0,000  0,000  370 894,082  75,495 
15.06. 88 399,516  0,000  0,000  0,000  164 790,340  65,086 
16.06. 99 128,435  0,000  0,000  0,000  142 951,311  59,051 
19.06. 115 553,654  0,000  0,000  0,000  168 056,375  59,256 
20.06. 111 310,416  0,000  0,000  0,000  135 483,540  54,897 
21.06. 260 698,525  0,000  0,000  0,000  711 776,302  73,192 
22.06. 123 512,729  0,000  0,000  0,000  147 581,395  54,439 
23.06. 126 902,927  0,000  0,000  0,000  178 375,842  58,430 
26.06. 74 432,985  0,000  0,000  0,000  142 328,615  65,661 
27.06. 64 306,355  0,000  0,000  0,000  143 763,461  69,094 
28.06. 88 769,285  0,000  0,000  0,000  354 976,921  79,995 
29.06. 93 090,453  0,000  0,000  0,000  166 423,453  64,129 
30.06. 128 516,579  0,000  0,000  0,000  196 970,184  60,516 
Priemer 117 561,736  0,000  0,141  0,000  237 587,541  64,614 
Spolu 2 586 358,197  0,000  3,096  0,000  5 226 925,899 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období