en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za júl 2006

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.07. 1 023  1 117  52,196 
04.07. 402  463  53,526 
06.07. 989  18  783  43,743 
07.07. 647  656  50,230 
10.07. 584  616  51,333 
11.07. 548  579  51,375 
12.07. 723  679  48,396 
13.07. 697  696  49,964 
14.07. 1 047  1 450  58,070 
17.07. 759  1 092  58,995 
18.07. 613  734  54,491 
19.07. 681  866  55,979 
20.07. 647  691  51,644 
21.07. 590  717  54,858 
24.07. 592  695  54,002 
25.07. 581  727  55,539 
26.07. 544  726  57,165 
27.07. 753  891  54,197 
28.07. 443  662  59,910 
31.07. 631  888  58,460 
Priemer 675  786  53,704 
Spolu 13 494  23  15 728 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.07. 149 516,889  0,000  0,000  0,000  219 990,435  59,536 
04.07. 12 815,901  0,000  0,000  0,000  97 349,424  88,367 
06.07. 219 153,797  0,000  2,845  0,000  758 802,881  77,590 
07.07. 139 290,727  0,000  0,078  0,000  199 768,228  58,918 
10.07. 114 337,380  0,000  0,000  0,000  202 493,981  63,912 
11.07. 104 492,958  0,000  0,000  0,000  179 937,970  63,262 
12.07. 176 591,453  0,000  0,102  0,000  514 656,576  74,453 
13.07. 75 425,801  0,000  0,000  0,000  124 983,621  62,364 
14.07. 159 900,879  0,000  0,000  0,000  231 992,949  59,198 
17.07. 112 529,224  0,000  0,000  0,000  248 363,435  68,819 
18.07. 90 211,414  0,000  0,000  0,000  219 187,501  70,843 
19.07. 184 100,395  0,000  0,000  0,000  492 498,053  72,790 
20.07. 127 120,750  0,000  0,000  0,000  173 791,298  57,755 
21.07. 105 960,447  0,000  0,000  0,000  142 433,675  57,342 
24.07. 105 535,023  0,000  0,000  0,000  140 984,179  57,190 
25.07. 71 592,683  0,000  0,055  0,000  135 717,896  65,466 
26.07. 101 843,661  0,000  0,000  0,000  540 090,120  84,135 
27.07. 106 813,912  0,000  0,000  0,000  285 167,773  72,750 
28.07. 75 727,001  0,000  0,000  0,000  249 657,970  76,727 
31.07. 102 780,609  0,000  0,000  0,000  270 970,346  72,500 
Priemer 116 787,045  0,000  0,154  0,000  271 441,916  68,196 
Spolu 2 335 740,904  0,000  3,080  0,000  5 428 838,311 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období