en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za august 2006

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.08. 343  624  64,529 
02.08. 576  638  52,510 
03.08. 455  16  513  52,134 
04.08. 391  542  57,783 
07.08. 565  734  56,462 
08.08. 517  547  51,410 
09.08. 603  680  53,001 
10.08. 558  684  55,072 
11.08. 610  709  53,753 
14.08. 579  778  57,332 
15.08. 521  589  53,063 
16.08. 532  637  54,491 
17.08. 462  646  58,303 
18.08. 463  642  58,100 
21.08. 440  624  58,647 
22.08. 528  547  50,884 
23.08. 592  642  52,026 
24.08. 533  564  51,413 
25.08. 454  656  59,099 
28.08. 594  677  53,265 
30.08. 548  850  60,801 
31.08. 676  799  54,169 
Priemer 525  651  55,375 
Spolu 11 540  23  14 322 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.08. 73 944,193  0,000  0,000  0,000  209 021,273  73,868 
02.08. 156 326,680  0,000  0,007  0,000  402 079,226  72,005 
03.08. 84 085,900  0,000  2,992  0,000  113 363,819  57,413 
04.08. 75 235,293  0,000  0,129  0,000  97 464,077  56,436 
07.08. 83 315,908  0,000  0,189  0,000  118 782,384  58,775 
08.08. 67 043,907  0,000  0,000  0,000  99 923,214  59,846 
09.08. 142 389,468  0,000  0,000  0,000  449 098,785  75,927 
10.08. 73 748,002  0,000  0,000  0,000  141 362,775  65,716 
11.08. 63 028,831  0,000  0,000  0,000  101 728,133  61,744 
14.08. 69 681,544  0,000  0,000  0,000  141 835,317  67,056 
15.08. 57 360,287  0,000  0,000  0,000  111 809,087  66,093 
16.08. 143 607,076  0,000  0,000  0,000  410 883,339  74,101 
17.08. 74 212,816  0,000  0,000  0,000  116 450,708  61,077 
18.08. 71 604,049  0,000  0,000  0,000  100 026,932  58,280 
21.08. 86 671,751  0,000  0,000  0,000  131 676,067  60,306 
22.08. 81 316,576  0,000  0,000  0,000  114 163,277  58,402 
23.08. 181 757,182  0,000  0,000  0,000  465 896,798  71,936 
24.08. 106 565,544  0,000  0,000  0,000  130 365,759  55,023 
25.08. 64 819,244  0,000  0,000  0,000  117 354,605  64,419 
28.08. 93 480,290  0,000  0,000  0,000  136 243,664  59,308 
30.08. 145 588,356  0,000  0,000  0,000  455 183,314  75,766 
31.08. 111 050,022  0,000  0,000  0,000  183 715,095  62,326 
Priemer 95 765,133  0,000  0,151  0,000  197 655,802  64,356 
Spolu 2 106 832,919  0,000  3,317  0,000  4 348 427,648 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období