en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za september 2006

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
04.09. 348  569  62,050 
05.09. 829  1 022  55,213 
06.09. 592  14  613  50,287 
07.09. 542  619  52,951 
08.09. 564  600  51,546 
11.09. 534  714  57,212 
12.09. 517  643  55,431 
13.09. 608  720  54,217 
14.09. 519  657  55,867 
18.09. 709  1 094  60,677 
19.09. 609  752  55,253 
20.09. 638  829  56,510 
21.09. 547  752  57,891 
22.09. 466  941  66,880 
25.09. 538  726  57,437 
26.09. 421  653  60,801 
27.09. 518  769  59,751 
28.09. 528  510  49,133 
29.09. 746  848  53,199 
Priemer 567  738  56,437 
Spolu 10 773  22  14 031 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
04.09. 14 787,911  0,000  0,000  0,000  35 784,995  70,759 
05.09. 95 001,860  0,000  0,000  0,000  154 758,061  61,963 
06.09. 153 570,515  0,000  1,967  0,000  488 806,221  76,093 
07.09. 75 219,061  0,000  1,033  0,000  120 370,995  61,542 
08.09. 52 726,016  0,000  0,000  0,000  106 260,312  66,836 
11.09. 66 045,944  0,000  0,000  0,000  125 599,123  65,537 
12.09. 53 070,339  0,000  0,000  0,000  99 450,720  65,205 
13.09. 129 919,692  0,000  0,000  0,000  451 625,311  77,660 
14.09. 68 702,690  0,000  0,000  0,000  120 093,668  63,610 
18.09. 71 056,545  0,000  0,000  0,000  147 566,557  67,498 
19.09. 79 419,098  0,000  0,000  0,000  134 192,454  62,821 
20.09. 182 153,265  0,000  0,000  0,000  466 407,242  71,914 
21.09. 106 438,960  0,000  0,000  0,000  122 775,689  53,564 
22.09. 76 427,752  0,000  0,000  0,000  119 431,261  60,978 
25.09. 89 174,586  0,000  0,000  0,000  181 875,594  67,100 
26.09. 83 536,180  0,000  0,000  0,000  144 636,836  63,389 
27.09. 147 882,204  0,000  0,000  0,000  540 247,706  78,510 
28.09. 107 349,429  0,000  0,000  0,000  134 291,220  55,575 
29.09. 85 669,638  0,000  0,000  0,000  135 383,391  61,245 
Priemer 91 481,668  0,000  0,158  0,000  201 555,650  65,884 
Spolu 1 738 151,685  0,000  3,000  0,000  3 829 557,356 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období