en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za október 2006

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.10. 425  659  60,793 
03.10. 468  633  57,493 
04.10. 545  15  770  57,895 
05.10. 556  691  55,148 
06.10. 485  650  57,218 
09.10. 418  435  50,996 
10.10. 733  836  53,282 
11.10. 656  748  53,276 
12.10. 677  736  52,051 
13.10. 553  745  57,352 
16.10. 562  868  60,699 
17.10. 470  707  60,068 
18.10. 514  762  59,718 
19.10. 643  727  53,066 
20.10. 551  699  55,875 
23.10. 533  662  55,397 
24.10. 577  772  57,228 
25.10. 554  782  58,533 
26.10. 653  846  56,438 
27.10. 571  768  57,356 
30.10. 635  706  52,647 
31.10. 680  838  55,204 
Priemer 566  729  56,261 
Spolu 12 459  24  16 040 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.10. 51 069,679  0,000  0,000  0,000  115 014,424  69,251 
03.10. 70 125,710  0,000  0,000  0,000  88 964,946  55,921 
04.10. 131 290,449  0,000  2,636  0,000  353 568,779  72,922 
05.10. 85 123,702  0,000  0,221  0,000  142 678,400  62,633 
06.10. 103 364,676  0,000  0,224  0,000  131 623,245  56,013 
09.10. 19 371,959  0,000  0,000  0,000  20 802,484  51,780 
10.10. 89 601,170  0,000  0,000  0,000  111 050,398  55,345 
11.10. 108 015,669  0,000  0,000  0,000  500 283,540  82,243 
12.10. 67 890,560  0,000  0,013  0,000  94 364,455  58,158 
13.10. 56 722,364  0,256  0,000  0,000  132 373,091  70,003 
16.10. 66 996,434  0,000  0,000  0,000  133 983,065  66,665 
17.10. 69 657,232  0,000  0,000  0,000  122 493,190  63,749 
18.10. 92 759,140  0,000  0,000  0,000  332 575,828  78,192 
19.10. 58 490,057  0,000  0,000  0,000  101 032,697  63,334 
20.10. 61 082,904  0,000  0,007  0,000  108 087,616  63,893 
23.10. 59 423,989  0,000  0,000  0,000  100 600,320  62,866 
24.10. 69 814,756  0,000  0,000  0,000  112 704,783  61,749 
25.10. 125 784,436  0,000  0,000  0,000  559 769,470  81,652 
26.10. 109 027,813  0,000  0,000  0,000  132 896,083  54,933 
27.10. 94 345,379  0,000  0,000  0,000  120 818,503  56,152 
30.10. 84 444,864  0,000  0,000  0,000  110 742,183  56,736 
31.10. 84 031,270  0,000  0,000  0,000  135 227,296  61,675 
Priemer 79 928,828  0,012  0,141  0,000  170 984,309  63,903 
Spolu 1 758 434,212  0,256  3,101  0,000  3 761 654,796 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období