en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za november 2006

 
Medzibankové prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.11. 682  996  59,356 
03.11. 580  694  54,474 
06.11. 595  15  703  53,542 
07.11. 604  686  52,932 
08.11. 645  701  52,042 
09.11. 528  748  58,621 
10.11. 582  685  54,065 
13.11. 581  811  58,261 
14.11. 576  749  56,486 
15.11. 667  877  56,801 
16.11. 819  955  53,833 
20.11. 742  1 000  57,405 
21.11. 673  889  56,914 
22.11. 602  853  58,625 
23.11. 366  492  57,343 
24.11. 724  1 033  58,793 
27.11. 505  719  58,742 
28.11. 614  982  61,529 
29.11. 476  726  60,399 
30.11. 666  993  59,855 
Priemer 611  815  57,001 
Spolu 12 227  23  16 292 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Medzibankové prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.11. 113 278,565  0,000  0,000  0,000  373 099,413  76,710 
03.11. 66 063,167  0,000  0,000  0,000  104 073,846  61,171 
06.11. 86 309,871  0,000  2,184  0,000  111 092,448  56,277 
07.11. 75 513,439  0,000  0,761  0,000  94 403,418  55,558 
08.11. 84 666,012  0,000  0,205  0,000  501 370,967  85,553 
09.11. 68 309,326  0,000  0,000  0,000  115 245,682  62,785 
10.11. 67 912,962  0,000  0,000  0,000  110 262,292  61,884 
13.11. 68 707,008  0,000  0,000  0,000  116 721,335  62,947 
14.11. 76 675,623  0,000  0,041  0,000  101 010,408  56,848 
15.11. 114 163,647  0,000  0,000  0,000  299 266,661  72,386 
16.11. 112 464,892  0,000  0,000  0,000  149 670,165  57,097 
20.11. 105 253,046  0,000  0,000  0,000  165 721,328  61,158 
21.11. 87 873,662  0,000  0,000  0,000  125 401,495  58,798 
22.11. 111 617,439  0,000  0,000  0,000  550 404,879  83,140 
23.11. 10 260,433  0,000  0,000  0,000  37 458,683  78,498 
24.11. 105 813,478  0,000  0,000  0,000  168 900,725  61,482 
27.11. 48 837,860  0,000  0,000  0,000  127 810,462  72,353 
28.11. 76 374,318  0,000  0,000  0,000  123 066,815  61,706 
29.11. 109 238,800  0,000  0,000  0,000  338 809,813  75,619 
30.11. 88 478,190  0,000  0,000  0,000  130 766,096  59,644 
Priemer 83 890,587  0,000  0,160  0,000  192 227,847  66,081 
Spolu 1 677 811,738  0,000  3,191  0,000  3 844 556,931 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období